• Chia sẻ bài viết Quảng Bình tạo dựng nền tảng phối hợp an ninh mạng với VNCERT và Cục ATTT lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Quảng Bình tạo dựng nền tảng phối hợp an ninh mạng với VNCERT và Cục ATTT

ictnews
Thoả thuận hợp tác giữa Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình với Trung tâm VNCERT bao gồm việc trao đổi thông tin liên quan đến sự cố an toàn thông tin và ứng cứu sự cố mạng máy tính trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/11/2016, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình và Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về các hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố mạng máy tính trên địa bàn tỉnh. Thoả thuận này hứa hẹn sẽ nâng cao năng lực về điều phối, ứng cứu sự cố và bảo đảm an toàn mạng máy tính trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức về sử dụng an toàn máy tính trong cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ được giao của 2 đơn vị.

Theo Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình đưa tin, nội dung cụ thể của chương trình hợp tác bao gồm: tư vấn xây dựng quy định, quy chế phối hợp điều phối, ứng cứu sự cố mạng máy tính bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện diễn tập nhằm nâng cao năng lực cho đơn vị chuyên trách về CNTT; trao đổi thông tin liên quan đến sự cố an toàn thông tin và ứng cứu sự cố mạng máy tính trên địa bàn tỉnh; tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về điều phối, bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT; tham gia hoạt động của mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố quốc gia, phối hợp  xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn mạng máy tính trên địa bàn tỉnh.

z1-quang-binh-phoi-hop-dam-bao-an-ninh-mang-vncert-cuc-an-toan-thong-tin.jpg

Ngày 11/11/2016, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình và Trung tâm VNCERT đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về các hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố mạng máy tính trên địa bàn tỉnh. Nguồn ảnh: Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình.

Được biết trong cùng lễ ký kết thỏa thuận hợp tác này, Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 2654/QĐ-UBND cũng đã ra mắt. Nhiệm vụ giao cho tổ ứng cứu sự cố máy tính là hỗ trợ các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; các sở, ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet trên địa bàn tỉnh…

Trước đó ngày 29-7, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức hội nghị “Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin” và ký kết thỏa thuận “Phối hợp công tác bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020”.

Nội dung của thoả thuận phối hợp giữa Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình với Cục An toàn thông tin bao gồm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc bảo đảm an toàn thông tin của khối cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình trên cơ sở các quy định pháp luật; đồng thời hợp tác triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cũng như các hoạt động khác về an toàn thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình.

Hiện nay với thực trạng là các cổng/trang thông tin điện tử đuôi "gov.vn" của các cơ quan Nhà nước thường xuyên trở thành đối tượng tấn công của tội phạm mạng thì những thoả thuận như của Quảng Bình trong năm 2016 cùng sự ra đời của tổ ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh sẽ là nền tảng vững chắc để gia cố an toàn mạng.

Năm ngoái Quảng Bình mới chỉ có một vài hoạt động trong công tác an toàn, an ninh thông tin, ví dụ như buổi hội thảo đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh do Sở TT&TT Quảng Bình phối hợp với Trường Đại học Quảng Bình và Hội Tin học Quảng Bình tổ chức ngày 15/10/2015.

Anh Hào

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Bảo mật dữ liệu Cổng thông tin điện tử Quảng Bình mới
ICTnews - Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin dữ liệu, sao lưu, phục hồi dữ liệu cho Cổng thông...
Quảng Bình tổ chức hội thảo an toàn, an ninh thông tin
ICTnews - Trong buổi hội thảo của Quảng Bình, các vấn đề liên quan tới đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan Nhà nước, giải pháp tổng thể an...
Quảng Bình mở “cổng” Facebook: Sẽ phải bảo mật thế nào?
ICTnews - Đưa thông tin, chủ chương, chính sách lên Facebook là một xu hướng tích cực đang lan rộng đến các địa phương như Quảng Bình, tuy nhiên...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Quảng Bình tạo dựng nền tảng phối hợp an ninh mạng với VNCERT và Cục ATTT lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang