cơ chế thị trường

Cập nhập tin tức cơ chế thị trường

"Đẩy mạnh quản lý viễn thông theo cơ chế thị trường"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, nguyên tắc quản lý thị trường viễn thông cần "thông qua các hệ thống kỹ thuật quản lý hiện đại, đẩy mạnh cải cách hành chính và theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đang cập nhật dữ liệu !