có nên làm người tốt

Cập nhập tin tức có nên làm người tốt

Khoa học chứng minh: Làm người tốt quá thường bị ghét bỏ !

(GameSao.vn) - Giàu bị ghét, đói rét bị khinh mà thông minh thì tìm cách tiêu diệt. Vậy còn người tốt, họ làm gì mà cũng bị ghét?

Đang cập nhật dữ liệu !