cơ quan chức năng

Cập nhập tin tức cơ quan chức năng

Tác giả của Flappy Bird Nguyễn Hà Đông phải nộp 10 tỷ tiền thuế

Theo tính toán trước đó của nhiêu chuyên gia trong ngành, Nguyễn Hà Đông có thể sẽ phải nộp khoảng 10 tỷ đồng tiền thuế cho các cơ quan chức năng.

Đang cập nhật dữ liệu !