cơ quan vũ trụ

Cập nhập tin tức cơ quan vũ trụ

NASA đã tải lên nhiều giờ video tài liệu lưu trữ của họ

Bộ sưu tập video, đa số chỉ khoảng một phút, bao gồm các sự kiện trong 70 năm lịch sử của cơ quan vũ trụ.

Đang cập nhật dữ liệu !