cơ sở dữ liệu dân cư

Cập nhập tin tức cơ sở dữ liệu dân cư

Khẩn trương ban hành quy định mức thu phí, sử dụng thông tin từ CSDLQG về dân cư

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an xây dựng Đề án thu phí để nghiên cứu, ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quý II/2022.

Quản trị tốt dữ liệu sẽ giúp hạn chế những vụ tiêu cực như ở Thanh Hóa

Theo đại diện Cục Tin học hóa, việc quản trị dữ liệu, xây dựng nguồn dữ liệu tốt và kết nối chia sẻ dữ liệu rộng rãi chắc chắn sẽ hạn chế được các vụ tiêu cực như vụ gian dối về hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Thanh Hóa.

FBI bị cáo buộc tự ý quét bằng lái xe để nhận diện khuôn mặt

Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe của Mỹ là mỏ vàng đối với các hệ thống nhận dạng khuôn mặt của Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.

Chia sẻ dữ liệu là nút thắt để triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam

Bộ TT&TT đang thu nhận phản hồi để hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối & chia sẻ dữ liệu số và Nghị định về định danh & xác thực điện tử trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành trong năm 2019.

 

Đang cập nhật dữ liệu !