cơ sở hạ tầng trọng yếu

Cập nhập tin tức cơ sở hạ tầng trọng yếu

Bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu an toàn trước nguy cơ tấn công mạng

Tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của các ngành công nghiệp trọng yếu làm gián đoạn cung cấp điện, nước... ảnh hưởng tới các dịch vụ thiết yếu, đe dọa sự an toàn của người lao động và đời sống dân sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !