Combat Power

Cập nhập tin tức Combat Power

Danh sách các Pokemon theo chỉ số sức mạnh

Để biết được sức mạnh của các Pokemon, người chơi có thể căn cứ vào 2 chỉ số cơ bản là CP (Combat Power) và HP (Hit Points). Vậy chỉ số CP và HP là gì? Các Pokemon có chỉ số CP cao là những Pokemon nào?

Đang cập nhật dữ liệu !