Commando Jack

Cập nhập tin tức Commando Jack

Trở thành anh hùng diệt quái vật cứu Trái Đất trong Commando Jack

Việc thêm thắt yếu tố FPS vào 1 game thủ thành như Commando Jack thực sự tạo ra đột phá, bạn sẽ dùng chúng để “giải quyết nốt” những đối thủ bị bỏ qua.

Đang cập nhật dữ liệu !