Pixels - phim về cuộc giải cứu thế giới của các nhân vật game

Với nội dung theo hướng hài hước, Pixels chắc chắn sẽ ít gặp khó khăn hơn trong việc thoát khỏi dớp thất bại của phim ăn theo game.

Đang cập nhật dữ liệu !