công nghệ CGI

Cập nhập tin tức công nghệ CGI

Tại sao với công nghệ tiên tiến như ngày nay mà mặt người trong game nhìn vẫn chẳng giống thật?

Hai lý do chủ yếu: do khuôn mặt của chúng ta, và do bản chất của video game nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !