công nghiệp hỗ trợ

Cập nhập tin tức công nghiệp hỗ trợ

Bàn cách nâng cao năng lực công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử

Tỷ trọng doanh nghiệp trong nước hoạt động ở các phân khúc mang lại giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị khá thấp, chỉ có khoảng 33% doanh nghiệp điện tử thực hiện công đoạn thiết kế trong quá trình sản xuất.

Đang cập nhật dữ liệu !