công trình văn hóa

Cập nhập tin tức công trình văn hóa

Cần có những công trình văn hóa mang tầm vóc

Ngành VHTT&DL phải chuẩn bị đủ điều kiện để đầu tư vào những công trình văn hoá lớn, mang tầm vóc của một dân tộc có nền văn hiến rực rỡ.

Đang cập nhật dữ liệu !