CÔNG TY CP NETNAM

  • NetNam đã đặt nền móng cho Internet Việt Nam như thế nào?
    ICTnews - Cho đến giờ, rất nhiều người vẫn đặt câu hỏi tại sao NetNam một công ty nhỏ lại giữ vai trò quan trọng để đưa Internet vào Việt Nam, để rồi chính từ cái nền móng đó đã đưa Việt Nam là một trong 20 quốc gia có số lượng người sử dụng Internet lớn nhất thế giới.
lên đầu trang