Indonesia: Công ty Internet phải nộp thuế mới được hoạt động

Chính phủ Indonesia vừa đưa ra quy định mới trong đó yêu cầu các công ty Internet nước ngoài muốn hoạt động tại đây phải nộp thuế đầy đủ.

Đang cập nhật dữ liệu !