công việc sáng tác nhạc nền anime

Cập nhập tin tức công việc sáng tác nhạc nền anime

Chỉ cần biết sáng tác nhạc nền cho anime có thể thu đến 1,2 tỷ đồng/ năm

Tuy nhiên ngành game Nhật Bản lại có mức lương khá thấp khi so sánh với Mỹ hay phương Tây

Đang cập nhật dữ liệu !