COPE2N

Cập nhập tin tức COPE2N

Bài học từ Muji: Cách ứng dụng Big data cho doanh nghiệp bán lẻ

Từ thành công trong việc mang lại trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa cho khách hàng nhờ Big data, Muji đã đem đến bài học về ứng dụng công nghệ trong ngành dịch vụ bán lẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !