Corridor Digital

Cập nhập tin tức Corridor Digital

Ngạc nhiên với khả năng chơi bóng rổ bằng súng Portal Gun

Chỉ chơi bóng rổ thôi mà súng Portal Gun cũng đã thể hiện rõ sự nguy hiểm của nó.

Đang cập nhật dữ liệu !