Cosmic Enchantress Lulu

Cập nhập tin tức Cosmic Enchantress Lulu

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 8.16 - Tướng Đỡ Đòn lên ngôi

(GameSao.vn) - Một loạt các tướng Đỡ Đòn được tăng sức mạnh, trong khi đó Chủ Lực đang thất thế...

Đang cập nhật dữ liệu !