CPĐT

Cập nhập tin tức CPĐT

USAID ấn tượng với dịch vụ công trực tuyến cấp 3 và 4 của Việt Nam

 Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID) ấn tượng với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp 3 và 4 tại Việt Nam. Tuy nhiên thực tế cho thấy, các hệ thống chính phủ điện tử ở nước ta thường chỉ đạt tỷ lệ sử dụng khoảng 10%.

 

Xây dựng CPĐT phải song song với cải cách hành chính

 Theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, khó nhất của CPĐT chính là vấn đề dùng chung. Do đó, việc xây dựng CPĐT và cải cách hành chính cần phải thực hiện một cách song hành.

 

Khai trương Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử

Nhằm đảm bảo việc hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử được minh bạch, kịp thời và cùng chia sẻ, Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử vừa được Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) khai trương tại địa chỉ egov.mic.gov.vn.

Nam Định muốn được thí điểm xây dựng CPĐT

Không chỉ xác định xây dựng CPĐT là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2016, lãnh đạo tỉnh Nam Định còn đề xuất được chọn làm tỉnh thí điểm, tỉnh trọng tâm thực hiện CPĐT.

Đang cập nhật dữ liệu !