Cryptocurrencies

Cập nhập tin tức Cryptocurrencies

Lo ngại vỡ trận, sàn cho vay tiền mã hoá bỏ phiếu can thiệp tài khoản khách hàng VIP

Ngày 19/6, Solend, sàn cho vay tiền mã hoá dựa trên token Solana đề xuất tạm thời phong toả tài khoản của một cá voi đang sở hữu “vị thế ký quỹ - margin” cực lớn trên sàn để tránh nguy cơ vỡ trận, dưới hình thức bỏ phiếu quản trị.

Đang cập nhật dữ liệu !