cửa khẩu số

Cập nhập tin tức cửa khẩu số

Lạng Sơn xây dựng cửa khẩu số để giải bài toán xuất khẩu của cả nước

Nền tảng cửa khẩu số đã được tỉnh Lạng Sơn xây dựng xong và đưa vào hoạt động từ ngày 25/9. Đây sẽ là cơ hội và thách thức để mở rộng không gian trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu của cả nước

Đang cập nhật dữ liệu !