Bộ Y tế hướng dẫn quy trình xác thực thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 - ICTNews
 

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19

Bộ Y tế vừa đề nghị Bộ Công an kiểm tra, đối sánh thông tin của người dân đã tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 với thông tin người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quy trình xác thực thông tin người dân trên phần mềm quản lý tiêm chủng

Bộ Y tế vừa hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 (gọi tắt là nền tảng).

Theo đó, trên cơ sở thông tin của người dân đã tiêm chủng, gồm bắt buộc 4 thông tin (họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân) trên nền tảng chia sẻ, kết nối với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, Bộ Công an kiểm tra, đối sánh với thông tin người dân trong CSDL quốc gia về dân cư.

Cụ thể, trường hợp thông tin người dân từ Nền tảng trùng khớp với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, Bộ Công an xác thực và chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để UBND cấp xã, phường, thị trấn/cơ sở tiêm chủng ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên nền tảng này.

Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn, người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19
Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 được Bộ Y tế đưa vào vận hành cùng với thời điểm phát động Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, ngày 10/7

Với trường hợp thông tin người dân từ Nền tảng không trùng khớp, còn thiếu, chưa chính xác với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, Bộ Công an chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên nền tảng để UBND cấp xã, phường, thị trấn, cơ sở tiêm chủng truy xuất, xử lý.

Khi đó, UBND cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo ngành Y tế/ cơ sở tiêm chủng phối hợp với ngành Công an bổ sung thông tin còn thiếu, chỉnh sửa thông tin chưa chính xác và thực hiện xác minh. Không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là người dân Việt Nam.

Sau khi đã rà soát và làm sạch thông tin người dân, UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành Y tế/cơ sở tiêm chủng cập nhật thông tin người dân, ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên nền tảng. Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn, người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu.

Cùng với việc kiểm tra, đối sánh thông tin người dân trên Nền tảng với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, Bộ Công an cũng được Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an địa phương tiếp nhận thông tin và phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Y tế để triển khai các hoạt động xác thực theo quy trình trên.

“Việc xác thực thông tin trên nguyên tắc ngành Y tế xác thực thông tin về tiêm chủng, ngành Công an xác thực thông tin về định danh cá nhân”, Bộ Y tế nêu rõ.

Hoàn thiện các chức năng của Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19

 

Trong hướng dẫn mới, Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ TT&TT chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; chỉ đạo đơn vị phát triển hoàn thiện các chức năng, tính năng của Nền tảng đáp ứng yêu cầu thực hiện quy trình.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin và xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo quy trình.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế Bộ, ngành và các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để triển khai hoạt động theo quy trình; xác thực thông tin người dân trên Nền tảng.

Việc hướng dẫn quy trình xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, theo Bộ Y tế, nhằm tiếp tục triển khai hoạt động đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên nền tảng với CSDL quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng.

Trước đó, như ICTnews đã thông tin, vào ngày 21/10, để triển khai đồng bộ việc xác minh thông tin, khắc phục tình trạng thiếu, sai thông tin tiêm chủng, Bộ Y tế đã ban hành Quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 gồm 4 bước với cả địa phương và cơ sở tổ chức tiêm chủng.

Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 cũng là 1 trong 3 nền tảng công nghệ được Bộ TT&TT và Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương triển khai thống nhất trong phòng chống dịch. Nền tảng này đã được Bộ Y tế đưa vào vận hành cùng với thời điểm chính thức phát động Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, ngày 10/7.

Theo thống kê, tính đến ngày 10/10, toàn quốc đã có tổng số 51.797.185 mũi tiêm cập nhật trên nền tảng trong tổng số 53.763.377 mũi đã tiêm, đạt tỷ lệ 96,34%. Tuy nhiên, Bộ Y tế, nhiều người dân đã được tiêm vẫn còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, dẫn đến ảnh hưởng việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân.

Tại hội nghị trực tuyến ngày 16/10, Lãnh đạo 3 Bộ: Y tế, Công an và TT&TT đã thống nhất việc tổ chức Chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêu chủng và kết nối với CSDL quốc gia về dân cư. Thực hiện Chiến dịch này, bên cạnh việc xác thực thông tin người dân về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, các cơ quan, đơn vị cũng tổ chức xác nhận giá trị pháp lý của dữ liệu tiêm đã được xác minh thông tin người tiêm, đồng thời tổ chức xác minh lại những dữ liệu tiêm còn chưa rõ ràng, có thể chưa chính xác.

Với những trường hợp tiêm mới trên toàn quốc, tất cả các điểm tiêm được yêu cầu phải xác thực thông tin định danh cá nhân trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Bắt buộc 100% ngành Y tế dùng nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để triển khai tiêm, bắt buộc in 100% chứng nhận tiêm chủng từ nền tảng, 100% sử dụng số liệu của nền tảng thay cho số liệu thống kê thủ công theo cách truyền thống để tránh gặp phải sai sót, vấn đề thiếu dữ liệu.

Vân Anh

Phản ánh thông tin tiêm chủng bị sai, thiếu qua Cổng thông tin tiemchungcovid19.gov.vn

Phản ánh thông tin tiêm chủng bị sai, thiếu qua Cổng thông tin tiemchungcovid19.gov.vn

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, trường hợp không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế, người dân cần phản ánh thông tin lên Cổng thông tin tiêm chủng hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất.

Chủ đề : covid-19
 
List comment
 
Nhà bán lẻ công nghệ tăng gấp đôi doanh thu mùa Black Friday
icon

Nhiều nhà bán lẻ công nghệ tại Việt Nam ghi nhận mức doanh thu ngày Black Friday tăng trưởng gấp đôi so với năm ngoái.

 
Vai trò của công nghệ thông tin địa lý trong xây dựng thành phố thông minh
icon

Công nghệ thông tin địa lý (GIT) bao trùm toàn bộ dữ liệu, công nghệ của đo đạc bản đồ, công nghệ thông tin và truyền thông. GIT được coi như một nền tảng cho chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xã hội thông minh.  

 
Hải Phòng: Xây dựng thành phố thông minh trên nền tảng chuyển đổi số
icon

Xây dựng thành phố thông minh trên nền tảng chuyển đổi số sẽ giải quyết các thách thức khi phát triển kinh tế, xã hội tại Hải Phòng.

 
Xây dựng tiểu đô thị đại học thông minh đầu tiên tại Việt Nam
icon

Ba công ty vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, triển khai Dự án xây dựng tiểu đô thị đại học thông minh đầu tiên Việt Nam trên khuôn viên trường Đại học Phenikaa (Hà Nội).  

 
Lo sợ về biến chủng Omicron, nhà đầu tư ồ ạt bán ra bitcoin
icon

Giá bitcoin hiện thấp hơn khoảng 20% so với mức cao kỷ lục gần 69.000USD vào đầu tháng này.

 
 
Thành phố Bắc Kạn lên phương án xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh
icon

Theo dự kiến, năm 2023, Thành phố Bắc Kạn sẽ xây dựng một trung tâm điều hành thông minh IOC điều hành tập trung theo quy trình thu thập thông tin, xử lý thông tin, dự báo tình huống và thực thi hành động một cách nhanh chóng nhất.

Thừa Thiên Huế khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ đô thị thông minh
icon

Thừa Thiên Huế khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics, dịch vụ đô thị thông minh nhằm cơ cấu lại ngành dịch vụ của tỉnh.

Chương trình trọng điểm triển khai chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
icon

Hoàn thiện chính quyền điện tử, triển khai chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh là một trong 6 chương trình trọng điểm của Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2021 – 2025.

Sẽ tổ chức đánh giá các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ về bảo vệ trẻ em trên mạng
icon

Một trong những hoạt động của Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là tham gia đánh giá các sản phẩm, dịch vụ, nền tảng, công nghệ về bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng.

Thủ tướng ủng hộ đại học của Nhật Bản hợp tác xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam
icon

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn đại học của Nhật Bản hợp tác xây dựng thí điểm thành phố thông minh ở Việt Nam bởi đây là ưu tiên của Việt Nam trong phát triển đô thị. 

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123