Các đơn vị thuộc Bộ GTVT thảo luận nội dung ứng dụng CNTT trong họp giao ban định kỳ - ICTNews
 

Bộ GTVT đưa nội dung ứng dụng CNTT vào thảo luận trong họp giao ban định kỳ

Các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu phải nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò trong xây dựng Chính phủ điện tử, đồng thời đưa nội dung ứng dụng CNTT thảo luận trong các cuộc họp giao ban định kỳ của đơn vị.

Các đơn vị phải xác định rõ vai trò trong xây dựng Chính phủ điện tử

Để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện một số công việc.

Theo đó, bên cạnh yêu cầu đưa nội dung ứng dụng CNTT thảo luận trong các cuộc họp giao ban định kỳ của đơn vị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị và Bộ để hình thành cơ sở dữ liệu của ngành.

Đồng thời, triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ điện tử Bộ GTVT tại đơn vị. “Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh thông tin, lộ bí mật nhà nước tại đơn vị mình”, văn bản chỉ đạo về triển khai xây dựng chính phủ điện tử Bộ GTVT năm 2021 nêu rõ.

Bộ trưởng GTVT cũng có chỉ đạo cụ thể với từng cơ quan, đơn vị trực thuộc như: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành; các Vụ tham mưu, Văn phòng Bộ và Trung tâm CNTT.

Đơn cử như, với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, người đứng đầu Bộ GTVT yêu cầu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân để xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng. Bảo đảm đến tháng 7/2021, ít nhất 50% hồ sơ, công việc tại đơn vị (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường mạng; đến tháng 12/2021 đạt tỷ lệ là 100%.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ GTVT. Chủ động tận dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các nội dung theo thứ tự ưu tiên.

Ưu tiên bố trí kinh phí cho xây dựng Chính phủ điện tử Bộ GTVT

 

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, An toàn giao thông, Vận tải phải chủ động tham mưu Bộ chỉ đạo các Tổng Cục, Cục, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện phục vụ công tác quản lý, điều hành. Tham mưu, đề xuất Bộ bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm, kinh phí trong cập nhật và duy trì các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung.

Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính tham mưu Bộ ưu tiên bố trí kinh phí, đảm bảo đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử Bộ GTVT. Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu tham mưu Bộ quy định tiêu chí kết quả thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử khi đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Đối với Trung tâm CNTT, với vai trò là cơ quan đầu mối đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số Bộ GTVT, đơn vị này được yêu cầu phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để xem xét, giải quyết.

Trung tâm CNTT có trách nhiệm hoàn thiện Nền tảng chia sẻ, kết nối dữ liệu - LGSP Bộ GTVT, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Bộ; tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung. Trung tâm là đơn vị chịu trách nhiệm về kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ.

Bộ trưởng Bộ GTVT còn chỉ đạo Trung tâm CNTT tập trung thực hiện các nhiệm vụ khác như: Tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu ngành GTVT và ban hành quy định, hướng dẫn nhằm triển khai Nghị định 47 của Chính phủ về kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số cho lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, đơn vị… 

Theo Bộ GTVT, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã bước đầu đạt được những kết quả nhất định như: xây dựng các hệ thống đổi mới phương thức, lề lối làm việc; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý chuyên ngành... Tuy nhiên, nhận thức và mức độ triển khai giữa các đơn vị còn khác nhau, một số nhiệm vụ như xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung triển khai còn chậm.

Vân Anh

Hiện đại hóa ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành ngành GTVT

Hiện đại hóa ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành ngành GTVT

Theo Đề án mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ đầu tư hiện đại hóa ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành của ngành phù hợp với chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Chủ đề :
 
List comment
 
Nhà bán lẻ công nghệ tăng gấp đôi doanh thu mùa Black Friday
icon

Nhiều nhà bán lẻ công nghệ tại Việt Nam ghi nhận mức doanh thu ngày Black Friday tăng trưởng gấp đôi so với năm ngoái.

 
Vai trò của công nghệ thông tin địa lý trong xây dựng thành phố thông minh
icon

Công nghệ thông tin địa lý (GIT) bao trùm toàn bộ dữ liệu, công nghệ của đo đạc bản đồ, công nghệ thông tin và truyền thông. GIT được coi như một nền tảng cho chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xã hội thông minh.  

 
Hải Phòng: Xây dựng thành phố thông minh trên nền tảng chuyển đổi số
icon

Xây dựng thành phố thông minh trên nền tảng chuyển đổi số sẽ giải quyết các thách thức khi phát triển kinh tế, xã hội tại Hải Phòng.

 
Xây dựng tiểu đô thị đại học thông minh đầu tiên tại Việt Nam
icon

Ba công ty vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, triển khai Dự án xây dựng tiểu đô thị đại học thông minh đầu tiên Việt Nam trên khuôn viên trường Đại học Phenikaa (Hà Nội).  

 
Lo sợ về biến chủng Omicron, nhà đầu tư ồ ạt bán ra bitcoin
icon

Giá bitcoin hiện thấp hơn khoảng 20% so với mức cao kỷ lục gần 69.000USD vào đầu tháng này.

 
 
Thành phố Bắc Kạn lên phương án xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh
icon

Theo dự kiến, năm 2023, Thành phố Bắc Kạn sẽ xây dựng một trung tâm điều hành thông minh IOC điều hành tập trung theo quy trình thu thập thông tin, xử lý thông tin, dự báo tình huống và thực thi hành động một cách nhanh chóng nhất.

Thừa Thiên Huế khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ đô thị thông minh
icon

Thừa Thiên Huế khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics, dịch vụ đô thị thông minh nhằm cơ cấu lại ngành dịch vụ của tỉnh.

Chương trình trọng điểm triển khai chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
icon

Hoàn thiện chính quyền điện tử, triển khai chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh là một trong 6 chương trình trọng điểm của Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2021 – 2025.

Sẽ tổ chức đánh giá các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ về bảo vệ trẻ em trên mạng
icon

Một trong những hoạt động của Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là tham gia đánh giá các sản phẩm, dịch vụ, nền tảng, công nghệ về bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng.

Thủ tướng ủng hộ đại học của Nhật Bản hợp tác xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam
icon

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn đại học của Nhật Bản hợp tác xây dựng thí điểm thành phố thông minh ở Việt Nam bởi đây là ưu tiên của Việt Nam trong phát triển đô thị. 

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123