Bình Định công bố 345 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4

Trong danh mục 345 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định, có 157 dịch vụ công trực tuyến mức 4, chỉ chiếm gần 9% tổng số thủ tục hành chính.

Cung cấp thêm 75 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4

UBND tỉnh Bình Định vừa chính thức công bố Danh mục 188 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 157 dịch vụ công trực tuyến mức 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định tại địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn.  

Các dịch vụ công trực tuyến này thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ban, ngành cùng các UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Bình Định công bố 345 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4
Theo danh mục mới ban hành, Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định cung cấp 345 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4. (Ảnh minh họa: Sở Nội vụ Bình Định)

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định được giao trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Danh mục 188 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 157 dịch vụ công trực tuyến mức 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định.

Cơ quan này cũng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với việc công khai danh mục mới, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia rộng rãi và tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của đơn vị, đảm bảo số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến đáp ứng theo tỷ lệ quy định.

Bình Định khó hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mức 4

 

Đáng chú ý, theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2020, tổng số thủ tục hành chính được cập nhật trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Bình Định là 1.789 thủ tục. Tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 là 270, chiếm 15,09%. Trong đó, có 185 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 85 dịch vụ mức 4, đạt lần lượt 10,34% và 4,75% tổng số thủ tục hành chính. Cũng trong năm 2020, số thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Bình Định có phát sinh hồ sơ là 185 thủ tục, đạt 66%.

Bình Định công bố 345 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4
Biểu đồ tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định từ năm ngoái đến nay.

Như vậy, với danh mục mới được UBND tỉnh Bình Định ban hành, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã tăng thêm 75 dịch vụ, với 3 dịch vụ mức 3 và 72 dịch vụ mức 4.

Tương ứng với đó, mặc dù tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong tổng số thủ tục hành chính của Bình Định đã được cải thiện, nâng từ 4,75% lên đạt 8,77%, tăng gần gấp đôi, song vẫn chưa đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, tỉnh đạt được trong năm 2020 là đạt tối thiểu 30%. Kết quả này càng xa so với mục tiêu đưa hầu hết dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trước tháng 6/2021 đã được Bộ TT&TT đề ra.

Trước đó, tại báo cáo tình hình thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia trong năm 2020, Sở TT&TT Bình Định cũng chỉ rõ, hạn chế của địa phương này chính là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 chưa đạt chỉ tiêu quy định, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng chưa cao.

Nguyên nhân theo phân tích của Sở TT&TT tỉnh Bình Định, là do nhận thức về chuyển đổi số của một bộ phận công chức còn hạn chế; khả năng chuyển đổi điều kiện và môi trường làm việc chưa cao. Cùng với đó, người dân còn e ngại tiếp cận các dịch vụ CNTT, thiếu kỹ năng, thiết bị để thực hiện những dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4. Theo thống kê, tính đến ngày 20/2/2021, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đã đạt 56,26%, cả nước đã có 37 tỉnh, thành phố hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đạt 30%, nhưng vẫn còn 26 địa phương có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp dưới 30%. 

Với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, từ ngày 9/12/2019 đến ngày 23/2/2021, đã tích hợp, cung cấp 2.789 dịch vụ công trực tuyến; có khoảng 109 triệu lượt truy cập, trên 446.000 tài khoản đăng ký; hơn 32 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 840.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng.

M.T

Phòng dịch Covid-19, Bộ TT&TT nhắc các địa phương đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức 4

Phòng dịch Covid-19, Bộ TT&TT nhắc các địa phương đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức 4

Các Sở TT&TT tỉnh, thành phố vừa được đề nghị đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 4 tại địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp dùng DVCTT để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, góp phần phòng dịch Covid-19.

Chủ đề :
 
List comment
 
Thí điểm dịch vụ đăng ký thuế lần đầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
icon

Thời gian thí điểm bắt đầu từ 25/2 đến 30/6 tại Đà Nẵng và có thể hoàn thiện thủ tục để triển khai diện rộng từ tháng 7.

 
Khánh Hòa tuyên truyền mạnh việc dùng DVCTT góp phần phòng Covid-19
icon

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vừa được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) để góp phần phòng chống Covid-19.

 
Hòa Bình giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức 3, 4 cho các đơn vị
icon

UBND tỉnh Hòa Bình vừa giao cụ thể chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 
Cá nhân được quyết toán thuế điện tử
icon

Người nộp thuế có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.

 
Kết nối 6 thủ tục cấp phép của Bộ Công Thương trên Cơ chế một cửa quốc gia
icon

Sáu thủ tục cấp phép thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương vừa được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia. Doanh nghiệp sẽ không cần nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp trên hệ thống khi làm thủ tục.

 
 
Giúp nông sản thoát cảnh “giải cứu” ở vỉa hè
icon

Hàng ngàn tấn nông sản ở Hải Dương và nhiều vùng nông thôn khác sẽ không còn rơi vào cảnh phải “giải cứu” vì dịch bệnh nhờ sàn thương mại điện tử.

Bình Định bổ sung nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
icon

Sau khi được kiện toàn, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định có 19 thành viên và được bổ sung các nhiệm vụ chỉ đạo về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.

Xây dựng Nghị định quy định CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
icon

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong tháng 12/2021.

Bộ GTVT đưa nội dung ứng dụng CNTT vào thảo luận trong họp giao ban định kỳ
icon

Các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu phải nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò trong xây dựng Chính phủ điện tử, đồng thời đưa nội dung ứng dụng CNTT thảo luận trong các cuộc họp giao ban định kỳ của đơn vị.

Thái Nguyên công bố danh mục hơn 1.200 dịch vụ công trực tuyến mức 4
icon

Danh mục 1.231 dịch vụ công trực tuyến mức 4 - mức cao nhất cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện hoàn toàn qua mạng, của các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên vừa được UBND tỉnh này công bố.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123