'Chưa bao giờ Bộ TT&TT có nhiều khát vọng và trọng trách như bây giờ'

ictnews Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ TT&TT đang có trọng trách lớn với các mục tiêu thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, thành phố thông minh, kinh tế số, hướng đến Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tin từ Bộ TT&TT cho biết, ngày 21/2/2020, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW đánh giá: Trong năm 2019, Đảng bộ Bộ TT&TT giữ vững truyền thống, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả tích cực; lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, năm 2020, đứng trước nhiều sự kiện lịch sử - chính trị trọng đại của đất nước, Bộ TT&TT có vai trò quan trọng trong triển khai nhiều nhiệm vụ của đất nước. Đối với việc xây dựng Chính phủ điện tử, đây là nhiệm vụ khó nhưng Bộ TT&TT có truyền thống luôn đi đầu, đi trước trong ứng dụng khoa học công nghệ, tạo nền tảng kỹ thuật quan trọng cho phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2019, trong bối cảnh kinh tế - thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta có thể tự hào về đất nước mình, qua trên 30 năm đổi mới, luôn tăng trưởng nhanh và người dân được hưởng thành quả của đổi mới. Để có được kết quả trên, ngành TT&TT đã có những đóng góp quan trọng. Với mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng Tâm, Bứt phá”, toàn ngành TT&TT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; quyết liệt đổi mới cách nghĩ, cách làm; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được tốc độ tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực. So với năm 2018, tổng doanh thu toàn ngành tăng 8,8% và nộp ngân sách tăng 23,4%. Báo chí, truyền thông từng bước phản ánh đúng dòng chảy của thời đại, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường.

Bộ trưởng cho rằng, chưa bao giờ Bộ TT&TT có nhiều khát vọng và trọng trách như bây giờ. Bưu chính là nền tảng của thương mại điện tử, là chuỗi bán lẻ với trên 24 triệu siêu thị. Tắt sóng 2G và thương mại hoá 5G bằng thiết bị Việt Nam. 100% người dân Việt Nam sẽ có máy smartphone, một hạ tầng số sẽ thay thế hạ tầng viễn thông. Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Thành phố thông minh, Kinh tế số, Chuyển đổi số là trọng trách của Bộ TT&TT. Việt Nam sẽ là cường quốc về an ninh mạng với hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng Việt Nam hoàn chỉnh để bảo vệ sự thịnh vượng của chúng ta trên không gian mạng. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm nữa, thành 100.000 doanh nghiệp để đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội. “Make in Vietnam” là sự chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm sản phẩm Việt Nam. Báo chí Việt Nam thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, đưa hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, đến với bạn bè 5 châu. Công nghệ số sẽ mở ra bước phát triển mới cho lĩnh vực báo chí, xuất bản.

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ TT&TT đang có trọng trách lớn với các mục tiêu thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, thành phố thông minh, klinh tế số, hướng đến Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Đối với một tổ chức thì điều quan trọng nhất là sự đồng thuận về sứ mệnh, về giá trị cốt lõi, về tầm nhìn, về mục tiêu; là sự đồng sức, đồng lòng trong thực thi nhiệm vụ, là sự chia sẻ niềm vui khi được làm việc cùng nhau. Đảng bộ Bộ TT&TT, các cấp ủy Đảng của chúng ta đã làm được điều đó. Giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng bộ như giữ gìn con ngươi của chính mình. Đó là truyền thống quý báu của Đảng bộ chúng ta. Nhưng mục tiêu của sự đoàn kết nhất trí đó là để tập hợp sức mạnh, tạo ra sự phát triển cho Ngành, cho đất nước”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, năm 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngành TT&TT đã nhận trước Đảng và Nhà nước rất nhiều nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 5 - 10 năm tới.

Năm 2020 sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động chuyển đổi số mạnh mẽ để tiến tới một Việt Nam số. Đây là sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện. Đảng ủy Bộ TT&TT phải tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực của Ngành. Trong đó cần tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý và cơ chế chính sách trong tình hình mới. Mục tiêu cuối cùng vẫn phải là sự phát triển của các lĩnh vực, là sự tăng trưởng bền vững của ngành TT&TT. Nghị quyết cấp ủy các cấp phải đề cập nhiều hơn tới các giải pháp mới, có tính bứt phá để hoàn thành nhiệm vụ. Nghị quyết cấp ủy các cấp không chỉ dừng lại ở chủ trương, định hướng mà phải bàn sâu hơn tới mục tiêu, kế hoạch, tới giải pháp, chính sách, nhất là những chính sách mới tạo ra đột phá phát triển.

Bộ trưởng cũng cho rằng, cần phải tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tích cực tham gia chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, bảo vệ nhân sự Đại hội Đảng, tạo được khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, tích cực đấu tranh, chống lại các thế lực thù địch, phản bác những luận điệu sai trái, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác chính trị, tư tưởng cũng phải được gắn vào, vận vào bối cảnh, ngữ cảnh cụ thể của từng cơ sở Đảng, từng đơn vị để gần gũi với đảng viên, với quần chúng.

Người đứng đầu Bộ TT&TT còn nhấn mạnh, cần phải tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy các cấp phải luôn đặt mục tiêu cao, hướng tới một Việt Nam phát triển thịnh vượng vào năm 2045, khi tròn 100 năm nước Việt Nam mới. Một mục tiêu trung bình thì sẽ sinh ra một tổ chức trung bình. Bên cạnh đó, phải phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Một tổ chức lành mạnh là một tổ chức tạo ra được một môi trường mà ở đó những khát vọng dân tộc, những ý tưởng mới, những con người năng động vì sự nghiệp chung được cổ vũ, được bảo vệ, nuôi dưỡng và trở thành dòng chảy chính của tổ chức.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng các đồng chí đảng viên của toàn Đảng bộ Bộ TT&TT sẽ nâng cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra vì tương lai đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

 
List comment
 
Sẽ là thảm họa nếu các hãng Android học theo iPhone 12
icon

Apple luôn là một trong những hãng dẫn dắt xu thế công nghệ. Tuy nhiên, nếu họ dẫn dắt thành công các đối thủ bỏ phụ kiện thì người dùng sẽ chịu thiệt.

 
Bộ TT&TT hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chuyển đổi số
icon

MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ TT&TT để thông tin tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân, quản lý báo chí, nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số và triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

 
PTIT sẽ mở ngành đào tạo đại học mới về Công nghệ tài chính
icon

Trong phiên họp thứ hai của Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội đồng đã đồng ý chủ trương mở ngành đào tạo đại học Công nghệ tài chính (Fintech).

 
Bộ KH&CN sẽ ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong năm 2021
icon

Trong kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020 của Chính phủ, Bộ KH&CN dự kiến hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ trong năm 2021.

 
Samsung vượt Microsoft và Apple để thành nhà tuyển dụng tốt nhất 2020
icon

Samsung Electronics đứng đầu bảng xếp hạng nhà tuyển dụng ngành công nghệ tốt nhất thế giới do Statistica thực hiện.

 
 
Bến Tre đẩy mạnh tuyên truyền để chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số
icon

Kế hoạch truyền thông triển khai Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bến Tre hướng tới mục tiêu làm cho mọi người hiểu rằng chuyển đổi số là cơ hội để phát triển, vươn lên và phải đẩy nhanh tiến trình này.

'Thái tử' Samsung sang Việt Nam làm gì?
icon

Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong vừa khởi hành sang Việt Nam hôm nay và sẽ làm việc trong 3 ngày.  

Bưu điện Việt Nam miễn phí chuyển phát hàng cứu trợ tới miền Trung
icon

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam miễn phí cước chuyển phát hàng cứu trợ của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước gửi tới các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. Thời gian hỗ trợ từ 17/10 - 31/10/2020.

Trọn bộ giải pháp điện toán đám mây chi phí rẻ hàng đầu thị trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
icon

Cắt giảm tối đa chi phí là lợi thế doanh nghiệp muốn đạt được cho mục tiêu phát triển trong dài hạn và tồn tại trong khó khăn. Với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì điều này lại càng quan trọng 'sống còn' trong bối cảnh hậu đại dịch.

Cựu CEO Giao Hàng Nhanh Nguyễn Trần Thi và mục tiêu xây mạng lưới Logistics lớn nhất Việt Nam
icon

Ông Nguyễn Trần Thi khẳng định tập đoàn đang đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống Logistics nhằm đem đến “cuộc cách mạng” để kết nối toàn chuỗi cung ứng từ các nhãn hàng/các nhà sản xuất, tới cửa hàng tạp hoá và người tiêu dùng.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123