Doanh nghiệp phải thay đổi phương thức phát triển thị trường trong Cách mạng 4.0

ictnews Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự hiện diện của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu lớn, kết nối vạn vật,… đặt ra cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức đối với Việt Nam trong khai thác các thành tựu KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Theo tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 28/11/2018 tại Đà Nẵng, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phối hợp với Sở KH&CN Đà Nẵng tổ chức Hội thảo phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN năm 2018. Hội nghị này nằm trong chuỗi sự kiện có nội dung "Sơ kết Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020".

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, hai năm 2017 - 2018 được xem là thời gian nỗ lực của các cơ quan xây dựng chính sách và của các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu KH&CN trong việc hoàn thiện thể chế về phát triển thị trường KH&CN. Với việc Quốc hội thông qua Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật CGCN năm 2018, chính sách về phát triển thị trường KH&CN đang từng bước được hoàn thiện với các cơ chế mới như hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo đảm phân chia lợi ích từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ giải mã công nghệ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xác lập quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ hoạt động liên kết giữa tổ chức KH&CN với tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu, v.v.

Cùng với việc hình thành được cơ chế, chính sách cho phát triển thị trường KH&CN, hệ thống các tổ chức trung gian đã được hình thành, đang phát triển nhanh và đa dạng, cả về hình thức và nội dung hoạt động. Một số hình thức hoạt động thường xuyên như các sàn giao dịch công nghệ, hoạt động không thường xuyên như chợ công nghệ, thiết bị, kết nối cung - cầu công nghệ, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tạo được hiệu ứng tích cực đối với thị trường KH&CN trong nước, kết nối được với thị trường quốc tế. Các tổ chức trung gian theo mô hình mới đã được hình thành như tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quỹ đầu tư mạo hiểm, câu lạc bộ khởi nghiệp, không gian làm việc chung hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo, các tổ chức hỗ trợ gọi vốn đầu tư, kết nối đối tác, cung cấp nhân lực, các kênh truyền thông dành riêng cho khởi nghiệp.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội thảo.

Đặc biệt, trong bối cảnh trong nước và quốc tế những năm qua có nhiều thay đổi. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự hiện diện của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu lớn, kết nối vạn vật,… đặt ra cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức đối với Việt Nam trong khai thác các thành tựu KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Các công nghệ mới theo làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa khắp thế giới đã phát huy ảnh hưởng tại Việt Nam và bước đầu có đóng góp theo chiều hướng tích cực trong phát triển thị trường. Đây cũng là kết quả từ các nỗ lực của Nhà nước về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, tổ chức KH&CN.

Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN cho biết, trong thời gian qua, Bộ KH&CN đã xây dựng chương trình hành động, hoàn thiện hệ thống pháp lý, triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách, chương trình để phát triển thị trường KH&CN, tập trung nhiều vào thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức trung gian, đẩy mạnh hiệu quả liên kết giữa khối viện, trường doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, xúc tiến, chuyển giao công nghệ,…

 

Theo đó, hàng năm Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã tổ chức hội nghị phát triển thị trường với sự tham gia của các bộ, ngành, sở KH&CN, các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp tham dự hoạt động phát triển thị trường công nghệ, đồng thời tạo diễn đàn kết nối, trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, chia sẻ kinh nghiệm liên kết thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm chuyển giao, công nghệ, thúc đẩy hợp tác công tư, qua đó thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trao đổi về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ như: Cơ chế, chính sách (mới) về phát triển thị trường KH&CN; Mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ trong trường đại học; Liên kết viện, trường, doanh nghiệp thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; Giải pháp thúc đẩy gia tăng giá trị giao dịch công nghệ; Định hướng phát triển thị trường KH&CN trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã chia sẻ thêm về các giải pháp phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN như kết nối cung cầu, liên kết hệ thống các sàn giao dịch công nghệ; Định hướng phát triển sàn giao dịch công nghệ.

Với những thay đổi nhanh chóng về công nghệ, biến động của bối cảnh quốc tế, cơ chế chính sách trong nước, công cuộc phát triển thị trường KH&CN đặt ra bài toán phải có giải pháp trong bối cảnh hiện nay.

 Tại hội thảo, ông Phạm Đức Nghiệm đã đưa ra một số chủ trương cần tập trung triển khai để thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN công nghệ trong thời gian tới. Theo đó, cần đẩy mạnh hình thức Nhà nước hợp tác đầu tư cùng doanh nghiệp trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu do các viện, trường tạo ra; hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn; nâng cao năng lực tiếp thu, hấp thụ và làm chủ công nghệ mới, của doanh nghiệp và người dân; Hình thành mạng lưới tư vấn viên chuyên nghiệp về thương mại hóa, đổi mới công nghệ, đánh giá, định giá, chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, Đề án 844 về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Ngoài ra, khuyến khích tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ, tập đoàn công nghệ có uy tín tham gia xây dựng, vận hành sàn giao dịch công nghệ tại các khu tập trung cơ sở sản xuất, dịch vụ trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước có nhu cầu, khả năng tiếp nhận hoặc chuyển giao công nghệ; Thiết lập các hình thức liên kết với thị trường quốc tế, phục vụ thương mại hóa công nghệ trong nước và hoạt động gọi vốn, thoái vốn đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng bước nâng cao hiểu biết của xã hội về thị trường KH&CN và văn hóa khởi nghiệp dựa trên công nghệ.

 
List comment
 
Microsoft chặn tính năng 'reply-all' để tránh bão email
icon

Microsoft đang triển khai tính năng mới, chặn “reply-all” trong Office 365 và Exchange Online. Tính năng này được thiết kế nhằm ngăn chặn các cơn bão email đổ bộ không cần thiết vào hộp thư đến của người dùng.

 
Doanh thu tháng 4 MediaTek sụt giảm 4,67% so với cùng kỳ năm ngoái
icon

Nhà sản xuất bộ vi xử lý đến từ Đài Loan, MediaTek đã công bố báo cáo tài chính tháng 4 năm 2020 cho thấy, doanh thu đạt được khoảng 688 triệu USD, giảm 4,67% so với cùng kỳ năm trước.

 
12 bộ, tỉnh đã cán mốc cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4
icon

Chính phủ tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đạt mục tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020. Đến nay, đã có 5 bộ và 7 tỉnh, thành phố hoàn thành mục tiêu này.

 
Thị trường máy tính xách tay toàn cầu ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19
icon

Báo cáo nghiên cứu mới phát hành bởi Công ty nghiên cứu chiến lược toàn cầu Strategy Analytics cho thấy, trong quý đầu tiên của năm 2020, các lô hàng máy tính xách tay toàn cầu đạt 37,9 triệu chiếc, chỉ giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

 
Chế độ dark mode trên Facebook đến với mọi người dùng toàn cầu
icon

Facebook vừa công bố giao diện thiết kế mới của mạng xã hội trên máy tính, theo đó chế độ dark mode đã đến với mọi người dùng toàn cầu.

 
[Chùm ảnh vui] Chết cười với các “thánh cosplay giá rẻ” tận dụng mọi đồ vật trong nhà để mô phỏng lại những cảnh phim bom tấn
icon

Không tốn quá nhiều tiền đạo cụ, và cũng chẳng cần kĩ năng chụp ảnh bá đạo, những 'thánh cosplay' này vẫn có thể tạo ra những cảnh phim Hollywood một cách đầy hài hước và không kém phần ấn tượng.

Phiên bản iOS mới có thể cứu mạng người dùng
icon

Phiên bản iOS 13.5 được bổ sung tính năng tự động gửi thông tin ID Y tế của người dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Robot chó nhắc người dân Singapore giãn cách xã hội
icon

Thay vì sủa ầm ĩ, những chú chó robot tại Singapore lịch sự đề nghị người đi bộ, đạp xe tại công viên giãn cách theo quy định.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19
icon

Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai ngay một số việc để đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện.

Cách gõ nhanh các biểu tượng cảm xúc Facebook bằng ký tự đặc biệt
icon

Người dùng mạng xã hội thường muốn có thêm sự khác biệt bằng những biểu tượng cảm xúc tạo bởi các dấu câu và ký tự đặc biệt.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123