Hạ tầng dữ liệu là một yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia

Bên cạnh 2 yếu tố đã trở nên quen thuộc là hạ tầng số và các nền tảng số quốc gia, yếu tố then chốt thứ 3 là hạ tầng dữ liệu đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Cần xây dựng tầm nhìn chiến lược cấp quốc gia về dữ liệu

Theo báo cáo được hãng nghiên cứu thị trường Statista công bố, đến năm 2020 quy mô doanh thu của thị trường dữ liệu lớn toàn cầu đạt 56 tỷ USD, tăng khoảng 33,33% so với mức dự kiến ​​vào năm 2018 và tăng gấp đôi quy mô doanh thu năm 2016.

Quy mô doanh thu tổng thể của thị trường dữ liệu lớn toàn cầu tăng khoảng 7 tỷ USD mỗi năm, ước đạt 64 tỷ USD đến hết 2021 và sẽ chạm mức 90 tỷ USD vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm.

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy, dữ liệu không chỉ còn bó hẹp trong phạm vi là một công cụ phục vụ cho quản lý, điều hành mà đã hình thành một thị trường trong nền kinh tế dữ liệu, đóng vai trò quan trọng với sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia, song hành cùng sự phát triển của kinh tế số.

Báo cáo cơ sở hạ tầng số và nguồn dữ liệu châu Âu (2020) cũng đã khẳng định dữ liệu là “trái tim” của quá trình chuyển đổi số và là yếu tố then chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Rõ ràng, dữ liệu là gốc, là cơ sở để xây dựng các ứng dụng, các nền tảng kết nối trung gian cùng chia sẻ, cập nhật trên bộ dữ liệu sử dụng chung.

Hạ tầng dữ liệu là một yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia
Theo các chuyên gia, các nước đều đã quan tâm đến việc xây dựng và làm giàu dữ liệu từ rất sớm, xác định dữ liệu là yếu tố then chốt để phát triển CNTT.

Từ kết quả tổng hợp chiến lược dữ liệu của một số quốc gia điển hình như Mỹ, Anh, Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc... các chuyên gia đã chỉ ra rằng: Các nước đều quan tâm đến việc xây dựng và làm giàu dữ liệu từ rất sớm, xác định dữ liệu là yếu tố then chốt để phát triển CNTT.

Và để làm được, kinh nghiệm là cần xây dựng tầm nhìn chiến lược cấp quốc gia, xác định được trọng tâm các lĩnh vực triển khai và có kế hoạch hành động cụ thể, lộ trình rõ ràng cho việc phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia và huy động các nguồn lực vào triển khai.

Cùng với đó, cần ưu tiên mọi nguồn lực để hình thành và củng cố, làm giàu dữ liệu, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia như dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, y tế, các dữ liệu về thuế, tài chính, giao thông, việc làm... Khuyến khích sử dụng dữ liệu công cộng và triển khai trên diện rộng, đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ, sử dụng chung giữa các cơ quan, có tiêu chí, chỉ số và công cụ đánh giá tính hiệu quả.

Đồng thời, các quốc gia còn cần phải hình thành các cơ quan chủ quản chuyên biệt quản lý về dữ liệu; triển khai xây dựng dữ liệu lớn Big data là xu thế tất yếu và cần phải làm một cách đồng bộ, theo một lộ trình bài bản bên cạnh việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia

Tại Việt Nam, Chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 6/2020, đã xác định 3 trụ cột chính của chuyển đổi số gồm Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

 

Để phát triển được cả 3 trụ cột này thì hạ tầng dữ liệu, bên cạnh việc là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế số, mở ra nền kinh tế dữ liệu, còn phục vụ cho việc phát triển xã hội số và đồng thời là hạ tầng thiết yếu để phát triển Chính phủ số. Hay nói cách khác, dữ liệu không còn chỉ được nhìn nhận như một dạng tài nguyên hay nhiên liệu nữa, mà dữ liệu đã được khẳng định là hạ tầng số, là yếu tố không thể thiếu để từ đó xây dựng nên các trụ cột của quá trình chuyển đổi số.

Đáng chú ý, mới đây, trong phát biểu khai mạc ITU Digital World 2021 vào ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam coi hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số quốc gia là yếu tố then chốt và đang nỗ lực tăng tốc lộ trình chuyển đổi số quốc gia.

Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ nhắc đến tầm quan trọng của hạ tầng dữ liệu trong chuyển đổi số. Quyết tâm điều hành dựa trên dữ liệu số đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chuyển thành hành động cụ thể, thông qua việc ngày 11/9 ra quyết định ban hành danh mục các thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được quy định rõ với 38 nội dung nội dung, phân theo 7 nhóm thông tin, dữ liệu gồm: Kinh tế tổng hợp; Kinh tế ngành; Khoa học - giáo dục - văn hóa - xã hội; Nội chính, hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; Kinh tế - xã hội địa phương; Phát triển doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Nhà nước, kinh tế tập thể, hợp tác xã; Phục vụ chỉ đạo điều hành đối với các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao các bộ, ngành chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, bên cạnh 2 yếu tố đã trở nên quen thuộc, thường được nhắc đến là hạ tầng số và các nền tảng số quốc gia, yếu tố then chốt thứ 3 - Hạ tầng dữ liệu đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, tại thời điểm cuối tháng 8/2021, cùng với việc giao Bộ TT&TT thông xây dựng Trung tâm chỉ huy và hệ thống họp trực tuyến phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tiếp xuống các “pháo đài” chống dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu những số liệu thời gian thực của các nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 phải được đưa về Trung tâm chỉ huy này.

Ở đây, sự kết hợp đồng bộ giữa 3 yếu tố: Hạ tầng viễn thông (mạng 4G, 5G, mạng Internet), các Nền tảng số quốc gia về phòng chống Covid-19, và Hạ tầng dữ liệu (phát triển trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư) đã giúp Việt Nam tạo ra sức mạnh chuyển đổi số, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Việc Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thể hiện sự đổi mới và dịch chuyển theo định hướng chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số.

Vân Anh 

Nét mới trong chỉ đạo và thực thi chống dịch Covid-19

Nét mới trong chỉ đạo và thực thi chống dịch Covid-19

Việc Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo trực tuyến đến tận cấp xã, phường được nhận định mang đến nét mới trong chỉ đạo và thực thi chống dịch, làm “phẳng hóa” công tác chống dịch, thông tin giữa Trung ương và địa phương được kịp thời, thông suốt.

Chủ đề : cách mạng 4.0
 
List comment
 
Thêm 6 nền tảng “Make in Vietnam” xuất sắc giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
icon

Với việc bổ sung 6 nền tảng số mới: MISA AMIS, Ubot Meeting, Ubot Invoice, Gapowork, Joboko và Vexere, hiện số nền tảng “Make in Vietnam” xuất sắc được đánh giá, chọn tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số là 24 nền tảng.

 
Hội nghị bàn tròn ITU 2021: Động lực chuyển đổi số từ khu vực công
icon

Chuyển đối số khu vực công sẽ mang đến những động lực to lớn thúc đẩy quá trình số hóa. Trong quá trình này, Chính phủ nắm vai trò dẫn, định hướng phát triển và đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận số đến tất cả mọi người dân.

 
Người dùng cần làm gì để có đủ thông tin chính xác trên ứng dụng PC-Covid?
icon

PC-Covid, ứng dụng (app) tổng hợp các tính năng hiện có của một số app chống dịch, mới được giới thiệu đến người dùng. Đây cũng là app được phát triển để phục vụ hàng triệu dân, kết nối nhiều cơ sở dữ liệu lớn về phòng chống dịch.

 
ITU Digital World 2021: VNPT trình diễn 20 sản phẩm số nổi bật
icon

Trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2021 - ITU Digital World 2021 có Triển lãm Thế giới số trực tuyến 2021 (ITU Virtual Digital World 2021).

 
Hội thảo “Đổi mới sau khủng hoảng - Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp SME”, tham gia sớm để nhận tư vấn từ các chuyên gia
icon

Ngày 15/10 tới đây, tại Hà Nội và TP.HCM sẽ đồng thời diễn ra hội thảo trực tuyến “Đổi mới sau khủng hoảng - Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp SME”.

 
 
VNPT được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021
icon

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa được vinh danh trong “Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021” diễn ra ngày 12/10/2021 nhờ những nỗ lực thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại dịch Covid-19.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lần đầu khai giảng trực tuyến
icon

Dịch Covid-19 đã tạo cú huých, thúc đẩy Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) chuyển nhiều hoạt động lên môi trường số. Năm học 2021 - 2022 là lần đầu tiên nhà trường tổ chức khai giảng năm học hoàn toàn trực tuyến qua nền tảng số.

CMC Telecom “trình làng” CMC Cloud Camera hiện đại trên nền tảng công nghệ Intel
icon

Sáng ngày 13/10, CMC Telecom cùng Intel đã tổ chức webinar với chủ đề “Giải pháp video giám sát cho doanh nghiệp”.

Taxi công nghệ chính thức hoạt động trở lại tại Hà Nội
icon

Grab và Be đồng loạt thông báo mở lại dịch vụ taxi công nghệ tại Hà Nội từ ngày 14/10, sau khi thành phố thông báo cho phép nhiều dịch vụ hoạt động trở lại.

Flow trong teamwork là gì: Tại sao Google mất 10 năm mà vẫn thất bại trong việc tìm ra nó?
icon

Tại sao bạn có một nhóm chơi game với nhau rất ăn ý, nhưng lại không bao giờ học nhóm hay làm việc cùng nhau hiệu quả?

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123