Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Để đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 có thể đăng nhập hệ thống và nhập phiếu đăng ký dự thi bằng tài khoản điểm tiếp nhận cung cấp hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo kế hoạch đã được Bộ GD&ĐT công bố, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ sẽ lần đầu tiên triển khai cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến chính thức từ ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5 trên Hệ thống Quản lý thi tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Các thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại Đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD&ĐT quy định.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến chính thức từ ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5 tại trang thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn (Ảnh minh họa: hcmcpv.org.vn)

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, với thí sinh chọn đăng nhập bằng tài khoản điểm tiếp nhận cung cấp, các thí sinh cần thực hiện 3 bước để nhập phiếu đăng ký dự thi trực tuyến.

Cụ thể, ở bước 1, trên trang thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, thí sinh đăng nhập bằng chứng minh nhân dânvà mã đăng nhập (mật khẩu) mà điểm TNHS cung cấp hoặc trong mail đã nhận. Sau khi đăng nhập, màn hình Đổi mã đăng nhập sẽ được hiển thị. Thí sinh thực hiện đổi mã đăng nhập (đổi mật khẩu).

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Mật khẩu thay đổi phải đảm bảo là mật khẩu mạnh: gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả ký tự số, ký chữ đặc biệt, ký tự in hoa, ký tự in thường.

Bước 2 - Sau khi đổi mã đăng nhập thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký trực tuyến hiển thị, thí sinh nhập các thông tin trên phiếu đăng ký

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thí sinh cần lưu ý, ở mục ảnh, ảnh chỉ nhận các định dạng "jpg", "jpeg". Ảnh tải lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi đi chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để về tải lên tại mục này.

Ở mục 5  về nơi/hộ khẩu thường trú,nếu thí sinh đã biết mã tỉnh (TP), quận(huyện), xã(phường) (đối với thí sinh thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn) thì thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô. Nếu thí sinh chưa biết mã tỉnh (TP), quận (huyện) và xã (phường) thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Màn hình tìm kiếm hộ khẩu thường trú hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn tỉnh (TP), quận(huyện) và chọn xã (phường) đối với các thí sinh có xã (phường) khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Với mục 6 về nơi học THPT hoặc tương đương, nếu thí sinh đã biết mã tỉnh (TP) và trường THPT thì có thế điền trực tiếp vào ô Tỉnh(TP) và trường THPT; nếu thí sinh chưa biết mã tỉnh(TP) và trường THPT thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Màn hình tìm kiếm tỉnh(TP) hoặc trường THPT hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn tỉnh(TP) hoặc trường THPT.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đối với mục File minh chứng: File minh chứng tải lên phải là file có dạng PDF. Mỗi loại minh chứng chỉ cho phép tải lên 1 file. Thí sinh có thể tải file hướng dẫn chuyển ảnh thành file PDF tại màn hình đăng nhập.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bước 3 - Nhấn nút lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin phiếu đăng ký

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường hợp chọn đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia để nhập phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần thực hiện theo 6 bước:

Bước 1: Nhấn nút “Đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia” trên trang thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bước 2: Nếu đã có tài khoản dịch vụ công quốc gia, thí sinh thực hiện đăng nhập, nếu chưa có thì nhấn vào “Đăng ký”

 
Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bước 3: Nhấn “Thuê bao di động”

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bước 4: Nhập các thông tin sau đó nhấn Đăng ký

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bước 5: Sau khi đăng nhập màn hình nhập phiếu đăng ký hiển thị, thực hiện nhập các thông tin

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thí sinh được lưu ý thêm, ở mục ảnh, anh chỉ nhận các định dạng "jpg", "jpeg". Ảnh tải lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi đi chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để về tải lên tại mục.

Tại mục 5 - Nơi/hộ khẩu thường trú:(*), nếu thí sinh đã biết mã tỉnh (TP), quận (huyện), xã(phường) (đối với thí sinh thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn), thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô. Nếu thí sinh chưa biết mã tỉnh (TP), quận(huyện) và xã (phường), thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Màn hình tìm kiếm hộ khẩu thường trú hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn tỉnh (TP), quận(huyện) và chọn xã (phường) đối với các thí sinh có xã(phường) khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ở mục 6 - Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã tỉnh (TP) và trường THPT, có thế điền trực tiếp vào ô tỉnh (TP) và trường THPT; nếu thí sinh chưa biết mã tỉnh(TP) và trường THPT thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tại màn hình tìm kiếm tỉnh (TP) hoặc trường THPT hiển thị,thí sinh nhấn vào các ô để chọn tỉnh(TP) hoặc trường THPT.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ở mục "File minh chứng": File minh chứng tải lên phải là file có dạng PDF. Mỗi loại minh chứng chỉ cho phép tải lên 1 file. Thí sinh có thể tải file hướng dẫn chuyển ảnh thành file PDF tại màn hình đăng nhập.

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bước 6: Nhấn nút Lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin đăng ký

Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Các bước để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Bộ GD&ĐT đã yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí tổng đài (1800 8000 nhánh số 2) gồm 34 bàn trực hỗ trợ 24/7 để hướng dẫn thí sinh với số lượng tư vấn viên đã được tập huấn nghiệp vụ tăng 50% so với năm trước; yêu cầu chủ động giám sát số lượng truy cập và chuẩn bị phương án, chuẩn bị thiết bị dự phòng để bổ sung kịp thời khi có nguy cơ xảy ra tắc nghẽn. Đồng thời, đề nghị các Sở GD&ĐT, các trường phổ thông phân công người hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký dự thi trực tuyến, gồm cả đăng ký thử và đăng ký chính thức.

Vân Anh

Học sinh lớp 12 đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ ngày 4/5

Học sinh lớp 12 đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ ngày 4/5

Các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chính thức từ ngày 04/5/2022 đến 17h ngày 13/5/2022 trên Hệ thống Quản lý thi tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Chủ đề : cách mạng 4.0
 
List comment
 

Nhiều tài xế công nghệ Ấn Độ phải vật lộn để mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, trong khi phải chịu sự đối xử tàn nhẫn của những chủ cửa hàng.  

 

Chuẩn bị cho việc vận hành chính thức hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới từ ngày 1/8, theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, trong tháng 7, chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu cần chuyển đổi tài khoản sang hệ thống mới này.

 

Với mục tiêu trở thành tập đoàn tỷ đô và năm 2025, vừa qua Tập đoàn Công nghệ CMC có những động thái mạnh mẽ tái cấu trúc cho chiến lược trở thành Tập đoàn Công nghệ số 1 Việt Nam và khu vực.

 

ADG chính thức trở thành nhà phân phối ủy quyền của Kingston tại thị trường Việt Nam từ ngày 24/6, tập trung vào các sản phẩm DRAM Server & SSD Data Center.

 

Bất động sản “view sông” luôn được nhà đầu tư săn lùng và chấp nhận trả mức giá đắt hơn rất nhiều so với những sản phẩm khác. Sức nóng của những căn hộ ven sông chưa bao giờ giảm nhiệt.

 
 

Khi Tesla trao cho Elon Musk gói lương hàng tỷ USD năm 2018, thỏa thuận mang tính bước ngoặt đã giúp nâng đáng kể thu nhập của nhiều CEO khác.

Hiện nay thí sinh đã biết rõ thời gian đăng ký nguyện vọng đại học năm 2022, cũng như lịch trình cụ thể của quá trình xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

Một cô gái trẻ người Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi học theo trào lưu ngậm hoa vào miệng để chụp ảnh selfie đang gây sốt trên mạng xã hội.

Với thủ đoạn tinh vi, đối tượng đã yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Thị trường tiền điện tử tiếp tục giảm sâu khiến GPU cũ tràn ngập chợ mua bán, sang tay.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123