Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội

Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, vừa được UBND thành phố ra quyết định phê duyệt.

Góp phần xây dựng chính quyền Hà Nội hiệu năng, hiệu quả

Trong bản Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội mới được phê duyệt, UBND thành phố cũng nêu rõ tầm nhìn đến năm 2025 hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử Hà Nội, đưa Hà Nội dẫn đầu cả nước và xếp thứ hạng cao trong khu vực về phát triển Chính quyền điện tử, tạo tiền đề phát triển Chính quyền số. Thành phố Hà Nội phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh trong nước và khu vực.

Đến năm 2030, thành phố Hà Nội với Chính quyền số là động lực phát triển kinh tế tri thức, xã hội văn minh, hiện đại, phát triển bền vững trên cơ sở hạ tầng đô thị thông minh phát triển ở mức cao.

Hà Nội cũng xác định mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử của thành phố hướng tới Chính phủ số, góp phần tích cực xây dựng chính quyền Hà Nội hiệu năng, hiệu quả, công khai, minh bạch phục vụ tốt mọi lúc, mọi nơi cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.

Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội

Hà Nội đặt mục tiêu có tên trong nhóm các thành phố có Chính quyền điện tử tốt nhất trong khu vực. (Ảnh minh họa)

Kiến trúc Chính quyền điện tử Hà Nội được xây dựng phù hợp với chiến lược, mục tiêu và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đảm bảo quản lý thông tin tập trung, thống nhất, được liên thông, chia sẻ tối đa; triển khai ứng dụng CNTT có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, cũng đảm bảo rằng các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin được triển khai ở mọi thành phần trong Kiến trúc theo nhu cầu và lộ trình phù hợp. 

UBND thành phố cũng xác định rõ, đây là bản kiến trúc chung của Hà Nội và được áp dụng cho các cơ quan, đơn vị của thành phố, khi xây dựng kiến trúc phải đưa ra các mô hình kiến trúc với những góc nhìn cụ thể ở các cấp độ để lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị đều có thể hiểu và vận dụng được. Song song đó, cần có cách tiếp cận phù hợp theo hướng xây dựng từ mức tổng quát đến mức thành phần, từng bước chi tiết hóa khi triển khai các hệ thống CNTT cụ thể.

Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội gồm 5 lớp kiến trúc thành phần: kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc công nghệ và kiến trúc an toàn thông tin.

Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội
Mô hình tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội.

Mô hình tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội có các thành phần: lớp đối tượng người dùng, lớp kênh truy cập, dịch vụ cổng thông tin (lớp giao diện người sử dụng), lớp dịch vụ cung cấp cho người dùng, lớp ứng dụng và logic nghiệp vụ, lớp tích hợp, lớp cơ sở dữ liệu và nền tảng dùng chung, lớp cơ sở hạ tầng và công nghệ.

Ngoài ra, các vấn đề tiêu chuẩn CNTT, an toàn thông tin và quản lý điều hành sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn thành phố, xuyên suốt các lớp.

 

Ba giai đoạn phát triển Chính quyền điện tử Hà Nội

Theo Quyết định, lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử Hà Nội theo 3 giai đoạn gồm E-Hanoi (2021 - 2023), D-Hanoi (2023 - 2025) và S-Hanoi (2025 - 2030) với các mục tiêu cụ thể.

Trong đó, ở giai đoạn đầu tiên E-Hanoi, thành phố sẽ tập trung hoàn thành nền tảng Chính quyền điện tử; hầu hết các giao dịch với người dân và doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường mạng; hoàn thành các cơ sở dữ liệu cốt lõi, hệ thống thông tin dùng chung phục vụ công tác điều hành và xử lý công việc của các cấp chính quyền; đồng thời thay đổi phương thức làm việc của bộ máy chính quyền chuyển hoàn toàn sang môi trường mạng. 

D-Hanoi là giai đoạn Chính quyền điện tử Hà Nội hướng tới Chính quyền số, phát triển các nền tảng dữ liệu số trong chính quyền và trong xã hội, dữ liệu trở thành tài nguyên được chia sẻ làm nhân tố thúc đẩy phát triển nền hành chính hiện đại, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. 

Còn ở giai đoạn S-Hanoi, Chính quyền điện tử Hà Nội sẽ phát triển ở mức cao với nền hành chính thông minh, dựa trên khai thác tối ưu nguồn tài nguyên số, cùng với các sự phát triển các hệ thống phục vụ dân sinh và xã hội, tạo điều kiện sống thuận lợi nhất cho người dân.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở TT&TT trực tiếp quản lý Kiến trúc Chính quyền điện tử Hà Nội; tham mưu UBND Thành phố kịp thời điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử Hà Nội khi có thay đổi. 

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT của Thành phố tuân thủ theo Kiến trúc Chính quyền điện tử đã được phê duyệt; xây dựng và ban hành hướng dẫn triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử Hà Nội cho các cơ quan nhà nước của thành phố. 

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Sở TT&TT triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử Hà Nội; triển khai ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị tuân thủ theo Kiến trúc đã được phê duyệt để  đảm bảo sự kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa các cơ quan trên địa bàn thành phố với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Vân Anh

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

Chính phủ vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số gắn với hoàn thiện thể chế, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Chủ đề : cách mạng 4.0
 
List comment
 
Shipper tại TP.HCM được hoạt động đến 21h, hàng quán được bán mang về
icon

Shipper tại TP.HCM được giao hàng trong 1 quận, huyện đến 21h hàng ngày để đảm bảo phục vụ nhu cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho người dân. Hoạt động bán đồ ăn mang về cũng sẽ được hoạt động.

 
Hòa Bình sẽ đưa cam Cao Phong lên sàn Postmart
icon

Để chủ động tiêu thụ cam vụ thu hoạch năm nay trong bối cảnh dịch bệnh, các hợp tác xã, hộ sản xuất nhỏ lẻ của Hòa Bình đang lên kế hoạch đưa cam Cao phong lên sàn thương mại điện tử Postmart trong thời gian sắp tới.

 
Tận dụng mọi phương thức, nền tảng số để duy trì dạy học cho học sinh
icon

Trong bối cảnh dịch bệnh, bên cạnh dạy học trực tuyến, có thể thêm phương thức dạy trên truyền hình hay tận dụng nhiều cách khác nhau như đưa bài học qua USB, trên nền tảng số… mục tiêu cuối cùng là đưa các bài giảng đến được với học sinh.

 
Hà Nội ứng dụng nền tảng hỗ trợ quản lý xét nghiệm Covid-19 tại 13 huyện
icon

Sở TT&TT Hà Nội vừa đề nghị 13 huyện thuộc vùng 2 và vùng 3 phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia, để triển khai nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến.

 
85% doanh nghiệp Việt dùng phần mềm “ngoại” để quản trị nhân sự
icon

Phần lớn doanh nghiệp trong nước hiện nay chỉ chú trọng tập trung vào nguồn lực, việc áp dụng công nghệ trong quản lý nhân sự chưa được doanh nghiệp Việt chú trọng.

 
 
Google: SEO tốt chưa chắc giúp website hiển thị ở trang nhất tìm kiếm
icon

Công việc SEO giúp bộ máy tìm kiếm của Google hiểu hơn về một website, nhưng yếu tố khác mới giúp một trang web được hiển thị ở trang đầu tiên khi người dùng tìm kiếm.

Một chữ 'Test' nguệch ngoạc viết bằng máy tính vừa được bán với giá 270.000 USD
icon

Chẳng hề có giá trị nghệ thuật, tại sao chữ 'Test' này lại bán được giá cao như vậy?

Tencent 'lách luật' cho phép người dùng WeChat chuyển đi
icon

Sức ép từ việc siết chặt các đạo luật công nghệ của Trung Quốc khiến Tencent buộc phải tìm cách 'lách luật' khi di dời người dùng ra khỏi Đại lục.

Bitcoin lao dốc về mốc 44.000 USD trong ngày, thủng sàn tiền ảo
icon

Chỉ trong một buổi tối, Bitcoin đã lao dốc từ 50.000 USD xuống 44.000 USD, gần như xóa sạch tích lũy của nhiều tuần trước đó.

Vì sao tuyển Việt Nam liên tục gặp bất lợi vì VAR?
icon

Vòng loại WC2022: Tuyển Việt Nam ít có lợi thế từ khi VAR - Công nghệ video hỗ trợ trọng tài - được sử dụng ở các giải đấu cấp châu lục.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123