Tây Ninh dự kiến chi gần 600 tỷ đồng cho phát triển Chính quyền số

“Đề án xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” có tổng kinh phí dự kiến là 596 tỷ đồng, với lộ trình thực hiện theo 2 giai đoạn.

Đưa Tây Ninh vào Top 15 tỉnh dẫn đầu Vietnam ICT Index

UBND tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định ban hành “Đề án xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đề án này đưa ra khung kế hoạch tổng thể và xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản của Chính quyền số tỉnh Tây Ninh cho giai đoạn hết năm 2025, trong đó có lồng ghép các nhiệm vụ chuyển đổi số cho một số ngành trọng điểm của tỉnh và dịch vụ ban đầu của đô thị thông minh theo định hướng của Chính phủ về Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh ở Việt Nam đến năm 2030.

Tây Ninh dự kiến chi gần 600 tỷ đồng cho phát triển Chính quyền số
Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt mức 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động (Ảnh: Zingnews)

Theo Đề án, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là đưa Tây Ninh vào nhóm 15 tỉnh dẫn đầu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) hoặc có điểm số trung bình tối thiểu là 0,5 vào năm 2025. Chỉ số ICT Index của Tây Ninh năm 2019 đạt 0,4582, xếp thứ 25.

Cùng với đó, Tây Ninh còn đưa ra hàng loạt mục tiêu cần đạt được vào năm 2025 như: Hoàn thiện khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 2.0; Hoàn thành tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử; 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, gồm cả thiết bị di động.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 50% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh tới cơ sở; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 60%; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính...

Cũng đến năm 2025, 100% các khu đông dân cư, các trường học, bệnh viện, khu du lịch trên địa bàn thành phố Tây Ninh có hệ thống Wi-Fi công cộng; tối thiểu 50% người dân và du khách được sử dụng hệ thống Wi-Fi công cộng; Đảm bảo các yếu tố hạ tầng, kết nối, an ninh, an toàn cho các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu của tỉnh được đặt tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh theo Chỉ thị 14 ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam...

Đặc biệt, đến năm 2025 Tây Ninh sẽ hoàn thiện các chức năng trung tâm giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung của tỉnh theo định hướng về đô thị thông minh của Trung ương.

Trong đó, tập trung vào một số dịch vụ thông minh: Hệ thống giám sát, điều hành giao thông và an ninh, trật tự công cộng; Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường; Hệ thống quản lý thông tin báo chí và truyền thông trên môi trường mạng; Dịch vụ giám sát dịch vụ hành chính công; Dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh; Dịch vụ giám sát quảng cáo điện tử; Dịch vụ giám sát môi trường; Hệ thống giám sát, bảo mật an toàn thông tin; Các lĩnh vực y tế, du lịch, giáo dục thông minh.

 

7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Đề án xác định 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sẽ được các cơ quan, đơn vị tại Tây Ninh tập trung thực hiện, bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT; Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền số tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ số; Triển khai ứng dụng CNTT thiết thực, có hiệu quả;

Xây dựng Chính quyền số bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bỏa vệ thông tin cá nhân; Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền số; Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi.

Bốn nhóm giải pháp chính của Đề án là: Tổ chức, nhân sự; Cơ chế, chính sách; Tài chính; Chương trình truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ người dân.

Về lộ trình thực hiện, Đề án sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2020 – 2022 tập trung nâng cấp, mở rộng nền tảng Chính quyền điện tử và thiết lập nền tảng ban đầu của Chính quyền số trên cơ sở các giải pháp đã có về Chính quyền điện tử. Với giai đoạn 2023 – 2025, Tây Ninh sẽ xây dựng nền tảng Chính quyền số trên cơ sở các giải pháp đã có về Chính quyền điện tử.

UBND tỉnh Tây Ninh nêu rõ, trên cơ sở nội dung của Đề án, các ngành, các cấp sẽ xây dựng dự án, kế hoạch thực hiện và trình các cấp có thẩm quyền quyết định kinh phí, cách thức đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách và một số quy định khác có liên quan. 

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh vừa được kiện toàn theo Quyết định 2156 ngày 28/9 của UBND tỉnh. Ban chỉ đạo có 18 thành viên, với Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Trưởng ban thường trực là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng và 2 Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Tấn Đức, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Trương Văn Hùng.

Sau khi được kiện toàn, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đã được bổ sung thêm nhiệm vụ để chỉ đạo cả các nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh trên địa bàn.

M.T

Phát triển Chính phủ số gắn kết chặt với chuyển đổi số, xây đô thị thông minh

Phát triển Chính phủ số gắn kết chặt với chuyển đổi số, xây đô thị thông minh

Trong dự thảo Chiến lược phát triển Chính phủ số đến 2025, Bộ TT&TT xác định việc phát triển Chính phủ số gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chủ quyền số quốc gia.

Chủ đề :
 
List comment
 
Các startup Đông Nam Á huy động 8,2 tỷ USD trong năm 2020
icon

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch, Đông Nam Á ghi nhận mức sụt giảm thấp nhất về vốn đầu tư khởi nghiệp so với các nước đang phát triển khác, chẳng hạn như Ấn Độ (-31%) và châu Phi (-38%).

 
Chân dung người bỏ 69 triệu USD mua một bức ảnh mạng
icon

Danh tính 2 người sở hữu bức ảnh NFT (Non Fungible Token) với giá 69,3 triệu USD đã được tiết lộ.

 
Điện toán hiệu năng cao (HPC) - Động cơ vận hành cho kinh tế số
icon

Những vấn đề kinh doanh phức tạp và yêu cầu xử lý nhanh tức thời buộc các trung tâm dữ liệu và hạ tầng CNTT vươn tới năng lực của điện toán hiệu năng cao (HPC).

 
Loạt công nghệ ‘khủng’ của VinFast VF e34 - mẫu xe điện đang gây sốt thị trường Việt Nam
icon

Tuy là mẫu ô tô điện đầu tay của VinFast, VF e34 đã khiến tất cả phải bất ngờ về mức giá, trang bị, loạt tính năng hấp dẫn cũng như số lượng người đặt hàng trong 12 giờ đầu tiên.

 
Microsoft thắng hợp đồng hàng chục tỷ đô với quân đội Mỹ
icon

Microsoft sẽ sản xuất hơn 120.000 thiết bị đeo thực tế tăng cường (AR) cho quân đội Mỹ trong 10 năm tới.

 
 
Ba lô hỗ trợ người khiếm thị
icon

Các phương tiện và rô-bốt tự điều khiển sử dụng bộ cảm biến cũng như camera phức tạp để nhận biết môi trường xung quanh.

Vì sao ngành công nghệ cần Intel trở lại thật mạnh mẽ?
icon

Trong tình trạng bị các đối thủ bỏ xa về mặt công nghệ, các đối tác đến rồi đi, giải pháp của Intel sẽ là gì để giành lại hào quang trong lĩnh vực bán dẫn?

Chi 'tiền tấn' để thiết kế logo mới, Xiaomi bị giới công nghệ cười nhạo
icon

Xiaomi đã chi ra một số tiền lớn để thuê nhà thiết kế nổi tiếng người Nhật Bản Hara Kenya thay đổi lại thiết kế logo của hãng. Kết quả cuối cùng khiến nhiều người bất ngờ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện căn cước công dân với Zalo
icon

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD gắn chip, nhiều tỉnh thành đã sử dụng kênh Zalo để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD đúng với kế hoạch. 

Kiểm tra chất lượng, ATTP sẽ thực hiện tự động qua Cổng thông tin Một cửa quốc gia
icon

Ứng dụng CNTT, minh bạch, kết nối chia sẻ thông tin; chuyển đổi phương thức để giảm tỉ lệ kiểm tra là những điểm mới tại dự thảo Nghị định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với hàng nhập khẩu.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123