Tây Ninh dự kiến chi gần 600 tỷ đồng cho phát triển Chính quyền số

“Đề án xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” có tổng kinh phí dự kiến là 596 tỷ đồng, với lộ trình thực hiện theo 2 giai đoạn.

Đưa Tây Ninh vào Top 15 tỉnh dẫn đầu Vietnam ICT Index

UBND tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định ban hành “Đề án xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đề án này đưa ra khung kế hoạch tổng thể và xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản của Chính quyền số tỉnh Tây Ninh cho giai đoạn hết năm 2025, trong đó có lồng ghép các nhiệm vụ chuyển đổi số cho một số ngành trọng điểm của tỉnh và dịch vụ ban đầu của đô thị thông minh theo định hướng của Chính phủ về Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh ở Việt Nam đến năm 2030.

Tây Ninh dự kiến chi gần 600 tỷ đồng cho phát triển Chính quyền số
Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt mức 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động (Ảnh: Zingnews)

Theo Đề án, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là đưa Tây Ninh vào nhóm 15 tỉnh dẫn đầu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) hoặc có điểm số trung bình tối thiểu là 0,5 vào năm 2025. Chỉ số ICT Index của Tây Ninh năm 2019 đạt 0,4582, xếp thứ 25.

Cùng với đó, Tây Ninh còn đưa ra hàng loạt mục tiêu cần đạt được vào năm 2025 như: Hoàn thiện khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 2.0; Hoàn thành tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử; 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, gồm cả thiết bị di động.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 50% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh tới cơ sở; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 60%; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính...

Cũng đến năm 2025, 100% các khu đông dân cư, các trường học, bệnh viện, khu du lịch trên địa bàn thành phố Tây Ninh có hệ thống Wi-Fi công cộng; tối thiểu 50% người dân và du khách được sử dụng hệ thống Wi-Fi công cộng; Đảm bảo các yếu tố hạ tầng, kết nối, an ninh, an toàn cho các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu của tỉnh được đặt tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh theo Chỉ thị 14 ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam...

Đặc biệt, đến năm 2025 Tây Ninh sẽ hoàn thiện các chức năng trung tâm giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung của tỉnh theo định hướng về đô thị thông minh của Trung ương.

Trong đó, tập trung vào một số dịch vụ thông minh: Hệ thống giám sát, điều hành giao thông và an ninh, trật tự công cộng; Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường; Hệ thống quản lý thông tin báo chí và truyền thông trên môi trường mạng; Dịch vụ giám sát dịch vụ hành chính công; Dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh; Dịch vụ giám sát quảng cáo điện tử; Dịch vụ giám sát môi trường; Hệ thống giám sát, bảo mật an toàn thông tin; Các lĩnh vực y tế, du lịch, giáo dục thông minh.

 

7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Đề án xác định 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sẽ được các cơ quan, đơn vị tại Tây Ninh tập trung thực hiện, bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT; Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền số tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ số; Triển khai ứng dụng CNTT thiết thực, có hiệu quả;

Xây dựng Chính quyền số bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bỏa vệ thông tin cá nhân; Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền số; Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi.

Bốn nhóm giải pháp chính của Đề án là: Tổ chức, nhân sự; Cơ chế, chính sách; Tài chính; Chương trình truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ người dân.

Về lộ trình thực hiện, Đề án sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2020 – 2022 tập trung nâng cấp, mở rộng nền tảng Chính quyền điện tử và thiết lập nền tảng ban đầu của Chính quyền số trên cơ sở các giải pháp đã có về Chính quyền điện tử. Với giai đoạn 2023 – 2025, Tây Ninh sẽ xây dựng nền tảng Chính quyền số trên cơ sở các giải pháp đã có về Chính quyền điện tử.

UBND tỉnh Tây Ninh nêu rõ, trên cơ sở nội dung của Đề án, các ngành, các cấp sẽ xây dựng dự án, kế hoạch thực hiện và trình các cấp có thẩm quyền quyết định kinh phí, cách thức đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách và một số quy định khác có liên quan. 

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh vừa được kiện toàn theo Quyết định 2156 ngày 28/9 của UBND tỉnh. Ban chỉ đạo có 18 thành viên, với Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Trưởng ban thường trực là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng và 2 Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Tấn Đức, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Trương Văn Hùng.

Sau khi được kiện toàn, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đã được bổ sung thêm nhiệm vụ để chỉ đạo cả các nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh trên địa bàn.

M.T

Phát triển Chính phủ số gắn kết chặt với chuyển đổi số, xây đô thị thông minh

Phát triển Chính phủ số gắn kết chặt với chuyển đổi số, xây đô thị thông minh

Trong dự thảo Chiến lược phát triển Chính phủ số đến 2025, Bộ TT&TT xác định việc phát triển Chính phủ số gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chủ quyền số quốc gia.

 
List comment
 
ICAEW hợp tác với Đại học Bách khoa TP.HCM nâng chất lượng đào tạo nhân lực
icon

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa ký kết Biên bản hợp tác với Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo sinh viên của trường.

 
Google tung Sound Notifications, hỗ trợ người dùng khiếm thính nhận biết âm thanh xung quanh
icon

Với tính năng Sound Notifications, người dùng Android bị điếc hoặc khiếm thính hoàn toàn có thể nắm bắt được những thông tin về các âm thanh quan trọng, ví dụ tiếng gõ cửa, báo cháy,… đang diễn ra xung quanh họ.

 
Các bộ, tỉnh phải hoàn thành nền tảng chia sẻ dữ liệu LGSP trong tháng 10
icon

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh (LGSP) trong tháng 10/2020 và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

 
Google có thể phải bán trình duyệt Chrome
icon

Các nhà lập pháp Mỹ đang lên kế hoạch kiềm chế sức mạnh của Google trước khi nộp đơn kiện công ty với cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh.

 
MobiFone được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2020
icon

Lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình, nhà mạng MobiFone đã xuất sắc được công nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020 với những đóng góp và thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số.

 
 
Giải pháp chuyển đổi số toàn diện thúc đẩy nền kinh tế số
icon

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số trong những năm gần đây đã tạo nên sự biến đổi to lớn và nhanh chóng đối với kinh tế, xã hội và mọi mặt của đời sống con người.

Hưng Vlog xin lỗi vì làm video phản cảm
icon

Trong bài đăng mới nhất trên kênh YouTube, Hưng Vlog nói buồn và áp lực khi thành tâm điểm chỉ trích, xin lỗi mọi người và hứa sẽ thay đổi trong tương lai.

Thiếu niên đăng video đánh mẹ lên TikTok, khiến dân mạng phẫn nộ
icon

Một thiếu niên người Singapore đã khiến cư dân mạng phẫn nộ sau khi đăng tải một đoạn video lên TikTok, trong đó cho thấy thiếu niên này đã to tiếng quát mắng và thậm chí đánh cả mẹ của mình.

Từ dịch vụ chia sẻ video miễn phí, YouTube sắp thành 'trung tâm mua sắm'
icon

Bán hàng là một trong nhiều chiến lược mà YouTube đang theo đuổi để đa dạng hóa doanh thu cho người sáng tạo nội dung, bên cạnh quảng cáo.

Ghé thăm Apple Store độc nhất vô nhị trên thế giới: Không những bán iPhone mà còn bán cả quần áo trẻ em và mũ lưỡi trai
icon

Đây là những món đồ đặc biệt chỉ được bán tại Apple Store gần trụ sở chính của Apple tại Cupertino, California, Mỹ.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123