Tỉnh ủy Tây Ninh ra Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số

Tây Ninh là một trong những địa phương mà Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tỉnh ủy Tây Ninh ra Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số
Đến năm 2030 mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 1 xã hoàn thành việc chuyển đổi số là một mục tiêu cơ bản được Tỉnh ủy Tây Ninh đề ra trong Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh (Ảnh: tuyengiao.vn)

Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương

Trong Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã xác định rõ các quan điểm: Chuyển đổi số giúp định hình tổng thể và toàn diện về cách sống, cách làm việc, tiêu thụ và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số; là nhu cầu tất yếu trong lãnh đạo, điều hành kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các nền tảng công nghệ số, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh. Thay đổi nhận thức của cộng đồng, tư duy và ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tiếp cận và ứng dụng CNTT và viễn thông đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số tại địa phương.

Chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững địa phương.

Đưa Tây Ninh vào nhóm tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá

Về mục tiêu tổng quát, theo Nghị quyết, chuyển đổi số của tỉnh Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá; phát triển bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, tăng năng suất lao động, tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của cuộc CMCN 4.0, phát triển kinh tế số; khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp số trong tỉnh; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025 của tỉnh Tây Ninh là bảo đảm thực hiện cao hơn mức trung bình cả nước về các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tây Ninh cơ bản hoàn thành các nền tảng cho chính quyền số và an toàn, an ninh mạng.

Còn đến năm 2030, các mục tiêu cơ bản được Tỉnh ủy Tây Ninh đặt ra gồm có: hình thành đầy đủ nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; có tối thiểu 2 huyện, thị xã, thành phố đạt cơ bản nền tảng về đô thị thông minh; mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 1 xã hoàn thành việc chuyển đổi số. Tây Ninh vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá.

 

Bảy nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chuyển đổi số tỉnh cũng vạch ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhóm nhiệm vụ và giải pháp quan trọng hàng đầu là tăng cường tuyên truyền, đổi mới tư duy, nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, hộ gia đình và doanh nghiệp về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong đời sống, sản xuất, thương mại và thực thi công vụ.

Sáu nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu khác cũng cần được tập trung triển khai thời gian tới để chuyển đổi số thành công Tây Ninh, bao gồm: Xây dựng chương trình chuyển đổi số của tỉnh trên cơ sở chương trình chuyển đổi số quốc gia, hệ sinh thái và khả năng chuyển đổi số của tỉnh; Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của địa phương; Đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số; Phát triển kinh tế số; Phát triển xã hội số; Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực.

Để tổ chức thực hiện, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và các đề án, chương trình, kế hoạch tham gia CMCN 4.0; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết… 

(Quý độc giả có thể tham khảo toàn văn Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số của Tỉnh ủy Tây Ninh tại đây)

Sau hơn nửa năm kể từ khi Chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã có hơn 30 tỉnh, thành phố ban hành Chương trình, Kế hoạch, Đề án chuyển đổi số. Một số địa phương như Bến Tre, Thái Nguyên đã ra nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

M.T

Các tỉnh ủy, thành ủy cần có nghị quyết riêng về chuyển đổi số

Các tỉnh ủy, thành ủy cần có nghị quyết riêng về chuyển đổi số

Theo Bộ TT&TT, các tỉnh/thành ủy cần có nghị quyết riêng về chuyển đổi số để chỉ đạo ở tầm chiến lược chuyển đổi số tại địa phương và UBND tỉnh, thành phố có chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số để triển khai nghị quyết.

Chủ đề :
 
List comment
 
Đích đến của Viettel là làm chủ hạ tầng chuyển đổi số quốc gia
icon

Không còn là giấc mơ xa vời, từng bước một, từ “trái tim nhà mạng OCS” đến thiết bị thu phát sóng gNodeB, gần đây nhất là thiết bị Site Router… Viettel tự tin làm chủ 100% công nghệ viễn thông. Tất cả đều bắt đầu từ một khát vọng.

 
Đồng hành cùng nhau, các nước thành viên ITU có thể giúp mọi người kết nối vào 2030
icon

Nhận định mục tiêu giúp mọi người kết nối vào năm 2030 gần như là sứ mệnh bất khả thi, song Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, nếu đồng hành cùng nhau, các quốc gia thành viên ITU có thể biến mục tiêu này thành hiện thực.

 
Sàn thương mại điện tử phải báo cáo số liệu hoạt động cho Bộ Công Thương
icon

Các sàn thương mại điện tử phải báo cáo số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước tới Bộ Công Thương và đăng tải công khai nhiều thông tin về cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại.  

 
Hạ tầng dữ liệu là một yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia
icon

Bên cạnh 2 yếu tố đã trở nên quen thuộc là hạ tầng số và các nền tảng số quốc gia, yếu tố then chốt thứ 3 là hạ tầng dữ liệu đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

 
Thêm 6 nền tảng “Make in Vietnam” xuất sắc giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
icon

Với việc bổ sung 6 nền tảng số mới: MISA AMIS, Ubot Meeting, Ubot Invoice, Gapowork, Joboko và Vexere, hiện số nền tảng “Make in Vietnam” xuất sắc được đánh giá, chọn tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số là 24 nền tảng.

 
 
Hội nghị bàn tròn ITU 2021: Động lực chuyển đổi số từ khu vực công
icon

Chuyển đối số khu vực công sẽ mang đến những động lực to lớn thúc đẩy quá trình số hóa. Trong quá trình này, Chính phủ nắm vai trò dẫn, định hướng phát triển và đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận số đến tất cả mọi người dân.

ITU Digital World 2021: VNPT trình diễn 20 sản phẩm số nổi bật
icon

Trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2021 - ITU Digital World 2021 có Triển lãm Thế giới số trực tuyến 2021 (ITU Virtual Digital World 2021).

Người dùng cần làm gì để có đủ thông tin chính xác trên ứng dụng PC-Covid?
icon

PC-Covid, ứng dụng (app) tổng hợp các tính năng hiện có của một số app chống dịch, mới được giới thiệu đến người dùng. Đây cũng là app được phát triển để phục vụ hàng triệu dân, kết nối nhiều cơ sở dữ liệu lớn về phòng chống dịch.

VNPT được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021
icon

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa được vinh danh trong “Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021” diễn ra ngày 12/10/2021 nhờ những nỗ lực thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại dịch Covid-19.

Hội thảo “Đổi mới sau khủng hoảng - Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp SME”, tham gia sớm để nhận tư vấn từ các chuyên gia
icon

Ngày 15/10 tới đây, tại Hà Nội và TP.HCM sẽ đồng thời diễn ra hội thảo trực tuyến “Đổi mới sau khủng hoảng - Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp SME”.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123