Theo dõi, đánh giá trực tuyến mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh từ năm 2021

Từ năm 2021, Bộ TT&TT sẽ dùng Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh để theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước. Cổng thông tin dti.gov.vn sẽ sớm được ra mắt để thực hiện việc này online trên mạng.

Mức độ ứng dụng CNTT của các bộ, tỉnh đều tăng

Chiều ngày 11/11, Bộ TT&TT phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức hội thảo công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và quốc gia. Sự kiện được kết nối cầu truyền hình đến các địa phương trên cả nước.

Theo dõi, đánh giá trực tuyến mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh từ năm 2021
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm mong rằng thời gian tới Bộ TT&TT các bộ, ngành, địa phương tiếp tục dành cho ứng dụng CNTT, ứng dụng công nghệ số những sự đầu tư thích đáng.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết, thực hiện nhiệm vụ hàng năm, Bộ TT&TT đã tổ chức đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2019 trên cơ sở dữ liệu báo cáo từ các cơ quan nhà nước và có sự đối soát của Bộ. Qua đánh giá, Bộ TT&TT nhận thấy năm 2019 đa số các chỉ số trung bình mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đều tăng.

Theo đại diện Cục Tin học hóa, năm 2019 kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tiếp tục được thực hiện dựa trên 6 hạng mục chính với 3 khối cơ quan gồm khối bộ, cơ quan ngang bộ; khối các cơ quan thuộc Chính phủ và khối các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo dõi, đánh giá trực tuyến mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh từ năm 2021
Đại diện lãnh đạo Cục Tin học hóa công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2019.

Báo cáo cho thấy, trong 3 khối cơ quan, khối bộ tăng nhiều nhất – 0,13 điểm, từ mức 0,69 điểm trong năm 2018 lên mức 0,82 điểm trong năm 2019. Khối cơ quan Chính phủ và khối tỉnh, thành phố tăng lần lượt 0,05 và 0,07 điểm so với năm trước.

Tất cả chỉ số thành phần trung bình của các bộ cơ quan ngang Bộ năm 2019 đều tăng so với năm 2018. So với năm ngoái, xếp hạng top đầu về chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 không thay đổi, lần lượt là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ TT&TT. 

Với các cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đầu bảng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2, tiếp đó là Thông Tấn xã Việt Nam. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ vị trí chót bảng đã vươn lên xếp thứ 6.

Ở khối tỉnh, thành phố, tương tự các năm trước, Huế và Đà Nẵng tiếp tục giữ các vị trí đầu bảng. Năm 2019, Thừa Thiên Huế vươn lên trước Đà Nẵng để xếp vị trí đầu bảng. Một số tỉnh có sự thay đổi tích cực về vị trí xếp hạng như An Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh... 

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương cho công tác ứng dụng CNTT những năm qua, Thứ trưởng Phan Tâm cũng chia sẻ, Bộ TT&TT mong muốn thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục dành cho ứng dụng CNTT những sự đầu tư thích đáng. “Điều này rất quan trọng, vì trong chiến lược phát triển quốc gia giai đoạn tới đã xác định ứng dụng CNTT, ứng dụng công nghệ số thuộc nội hàm đột phá chiến lược cho giai đoạn tới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, Thứ trưởng nói.

Áp dụng bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh từ năm 2021

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và quốc gia là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu tham gia hội thảo.

 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số chuyển đổi số và trung tuần tháng 10/2020 vừa qua Bộ TT&TT đã ban hành Quyết 1726 phê duyệt Đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (DTI).

Theo dõi, đánh giá trực tuyến mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh từ năm 2021

Theo đại diện Bộ TT&TT, bộ chỉ số chuyển đổi số gồm các nhóm chỉ số để đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh và cấp quốc gia. Trong đó, chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh nhằm theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, tỉnh.

Chỉ số chuyển đổi số cấp quốc gia nhằm cung cấp thông tin về kết quả chuyển đổi số chung của cả nước để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phục vụ các cơ quan, tổ chức liên quan cũng như cho các tổ chức quốc tế sử dụng khi đánh giá các chỉ số như EGDI, IDI, GCI 4.0, GII, GCI.

Bắt đầu từ năm 2021, Bộ TT&TT sẽ sử dụng Bộ chỉ số chuyển đổi số này để theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Với sự ra đời của bộ tiêu chí chuyển đổi số, tiêu chí ứng dụng CNTT sẽ được thay thế bằng chỉ số chuyển đổi số. Đối với tiêu chí ICT Index, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Hội Tin học Việt Nam để xem xét, có điều chỉnh phù hợp. Các bộ, ngành, địa phương có thể xem các nội dung cụ thể của bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh và quốc gia tại đây.

Theo dõi, đánh giá trực tuyến mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh từ năm 2021
Theo ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, bộ chỉ số chuyển đổi số có cách tư duy và tiếp cận mới.

Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhận định, một điểm mới của bộ chỉ số chuyển đổi số mới được Bộ TT&TT công bố là về cách tiếp cận, chuyển đổi tư duy và cách tiếp cận từ ứng dụng CNTT - coi CNTT như là công cụ ứng dụng sang chuyển đổi số một cách toàn diện - đưa công nghệ số vào mọi mặt của quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế xã hội.

Bộ chỉ số này cũng mở rộng sự tham gia của các bên vào công tác đánh giá, không còn là việc của Bộ như trước, mà bản thân trong phương pháp đánh giá còn dùng thêm việc chấm điểm từ người dân, từ chuyên gia, tức là đánh giá từ bên ngoài, sẽ đảm bảo khách quan, toàn diện hơn.

“Cùng với đó, số lượng các chỉ số đánh giá năng lực và kết quả theo phương pháp tính KPI - chú trọng hiệu suất - đã tăng hơn so với phương pháp cũ nặng về chỉ số cơ sở hạ tầng thông tin, đầu vào, chứ chưa phản ánh tốt, đủ kết quả đầu ra của các hệ thống ứng dụng CNTT cũng như sự hoạt động của người dân, cơ quan nhà nước”, ông Hồng nhận xét. 

Về hướng triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số, theo đại diện Cục Tin học hóa, với việc đánh giá tiêu chí bộ/ngành báo cáo, hiện Bộ TT&TT đang dự thảo văn bản hướng dẫn bộ/ngành/địa phương thực hiện báo cáo trên hệ thống dti.gov.vn. Việc đánh giá tiêu chí điều tra khảo sát sẽ do Bộ sẽ chủ trì điều tra khảo sát người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức. Bộ TT&TT cũng sẽ chủ trì đánh giá trên không gian mạng thông qua việc sử dụng công cụ thu thập các sắc thái thông tin với từng tiêu chí và phân tích dữ liệu từ không gian mạng. Còn với đánh giá của chuyên gia, Bộ sẽ chủ trì lựa chọn các chuyên gia độc lập, có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau để xin ý kiến đánh giá về từng tiêu chí, chỉ số thành phần, chỉ số chính thuộc chỉ số DTI cấp bộ, cấp tỉnh

Vân Anh

Bộ TT&TT công bố bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, bộ và quốc gia

Bộ TT&TT công bố bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, bộ và quốc gia

Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) vừa được Bộ TT&TT công bố gồm 3 cấp: chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, chỉ số chuyển đổi số cấp bộ và chỉ số chuyển đổi số cấp quốc gia.

Chủ đề :
 
List comment
 
Bộ lưu điện PROLiNK – Giải pháp tối ưu cho hộ gia đình
icon

Với nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến trong mùa hè sẽ khiến nguy cơ mất điện tăng cao, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi các thiết bị trong gia đình đồng loạt được hoạt động với công suất lớn như máy điều hòa, tủ lạnh...

 
Không để phần mềm “cây nhà lá vườn” kìm chân doanh nghiệp
icon

Theo chuyên gia Keysight, bà Anna McCowan, nếu phần mềm “cây nhà lá vườn” do doanh nghiệp tự phát triển không đáp ứng được yêu cầu cao của các sản phẩm hiện đại thì có nghĩa là phần mềm này đang kìm hãm chính doanh nghiệp đó.  

 
VinGroup ra mắt bộ giải pháp chuyển đổi số quản lý khách sạn toàn diện CiHMS
icon

Ngày 12/4/2021, công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh phần mềm VinHMS (Tập đoàn Vingroup) công bố ra mắt giải pháp chuyển đổi số quản lý và vận hành khách sạn toàn diện CiHMS.

 
Thêm 33 nhà cung cấp nông sản trên 2 sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp bưu chính
icon

Trong 10 ngày đầu tháng 4, hai sàn thương mại điện tử của Vietnam Post và Viettel Post đã ghi nhận hơn 2.600 đơn nông sản và có thêm 33 nhà cung cấp sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền mở mới gian hàng.

 
Pha cứu thua của LG giúp SK né lệnh cấm vận từ Nhà Trắng
icon

Thỏa thuận dàn xếp giữa LG và SK sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 2 năm đã vô tình giải quyết thế tiến thoái lưỡng nan cho Tổng thống Mỹ Biden.  

 
 
Thị trường SmartPhone phổ thông: Cuộc chơi của những “Trái tim thép”
icon

So với nhiều phân khúc khác, phân khúc phổ thông (từ 2–4 triệu đồng) đang bị nhiều thương hiệu có thâm niên “bỏ qua” vì... mức lợi nhuận thấp. Nhưng với nhiều nhà sản xuất, cuộc chơi ở nhóm sản phẩm này đã đem lại những giá trị riêng.

Người đàn ông dùng Bitcoin thuê sát thủ trên mạng tấn công bạn gái cũ
icon

Một người đàn ông quốc tịch Ý đã bị bắt giữ sau khi sử dụng tiền điện tử Bitcoin để thuê sát thủ trên mạng nhằm tấn công bạn gái cũ.

Lý do việc bảo vệ Mark Zuckerberg ngày càng tốn kém
icon

Tâm lý tiêu cực liên quan đến Facebook khiến cho nhà sáng lập của tập đoàn này trở thành đối tượng bị thù ghét.

Vì sao các YouTuber hay tuyên bố nghỉ làm nội dung?
icon

Xóa kênh, video cuối cùng, nghỉ làm nội dung… đó có thể là những chiêu trò của YouTuber để thu hút người vào xem kênh, theo anh Vũ Hưng của nhóm Học viện YouTube với gần 150.000 thành viên.

Yahoo đã có kết cục khác nếu một trong những điều này xảy ra
icon

Yahoo đã có cơ hội thay đổi dòng chảy lịch sử, nếu lãnh đạo công ty có những bước đi đúng đắn hơn.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123