Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ TT&TT về phát triển hệ sinh thái số Việt Nam

ictnews Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ TT&TT về phát triển hệ sinh thái số Việt Nam, trọng tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ TT&TT đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông để đưa Việt Nam từ nước nhập khẩu thành nước xuất khẩu, từ nước gia công phần mềm thành nước phát triển phần mềm; ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT “Made in Vietnam”.

Đây là một nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm ngày 8/9 với Bộ TT&TT về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành TT&TT trong thời gian tới. Thông báo kết luận này được Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng ký ban hành ngày 1/10 vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet

Trên cơ sở đánh giá những kết quả nổi bật cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Bộ TT&TT thời gian qua, theo thông báo mới ban hành, trong kết luận buổi làm việc với Bộ TT&TT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ TT&TT cần làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch báo chí theo kết luận của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, bảo đảm khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc; xử lý nghiêm các vi phạm.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường quản lý, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo, người làm báo để có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân; tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý báo chí, thông tin điện tử và mạng xã hội;

Có giải pháp hiệu quả để giám sát, quản lý các mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phân tích dự báo xu thế thông tin và những vấn đề nổi cộm trên mạng xã hội, kịp thời có cảnh báo và giải pháp ứng phó; tăng cường công tác quản lý đối với các nhà xuất bản và hoạt động xuất bản, bảo đảm theo đúng quy đinh của pháp luật, khắc phục các sai sót trong hoạt động xuất bản vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển hạ tầng viễn thông. Khẩn trương phân bổ quyền sử dụng băng tần 2.6GHz theo quy định cho các doanh nghiệp viễn thông để nâng cao chất lượng dịch vụ 4G và phát triển 5G; hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư, mua sắm, đặc biệt là thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, triển khai xây dựng hạ tầng phục vụ công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế số nhất là về nền tảng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ TT&TT cần tập trung thời gian tới là đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông; ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT mang nhãn hiệu “Made in Vietnam" (CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng giới thiệu với Thủ tướng smartphone "Made in Vietnam" Bphone trong chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ tại khu CNC Hòa Lạc hồi tháng 2/2018)

 

Bộ TT&TT cũng được yêu cầu tập trung chỉ đạo phát triển một số doanh nghiệp viễn thông, CNTT chủ lực, làm tốt vai trò đầu tàu, dẫn dắt về công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông để đưa nước ta từ nước nhập khẩu thành nước xuất khẩu, từ nước gia công phần mềm thành nước phát triển phần mềm. Ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT mang nhãn hiệu “Made in Vietnam”, đưa nước ta trở thành cường quốc về CNTT, hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển thông minh trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Quan tâm đào tạo, chuyển đổi nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và sản xuất của cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin mạng; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, kịp thời cảnh báo, ứng cứu hiệu quả các sự cố. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát triển Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Cục Công nghiệp, điện tử-viễn thông, CNTT

Thông báo được Văn phòng Chính phủ phát ra ngày 1/10 cũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các kiến nghị của Bộ TT&TT tại buổi làm việc ngày 8/9/2018.

Theo đó, với kiến nghị cấp phép cho Viettel, VNPT thực hiện dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, làm trung gian kết nối các ngân hàng với các doanh nghiệp, cá nhân, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định.

Về kiến nghị cho phép triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán các dịch vụ khác có giá trị nhỏ, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đặc biệt, đối với kiến nghị giao Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia, thông báo cho hay, Thủ tướng đã đồng ý Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia, trong đó lưu ý thời điểm triển khai thực hiện để đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư cho Trung tâm Quốc gia về giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng là cần thiết, Thủ tướng chỉ đạo Bộ TT&TT làm việc với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT để xem xét, hỗ trợ và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ TT&TT về phát triển hệ sinh thái số Việt Nam, trọng tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm Việt Nam.

Với kiến nghị cho phép Bộ TT&TT nghiên cứu, xây dựng chính sách đối với các hệ thống viễn thông, hạ tầng CNTT liên quan đến an ninh quốc gia thì sử dụng sản phẩm Việt Nam sản xuất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành các quy định pháp luật liên quan; lưu ý bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết, tham gia.

Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương cho phép Bộ TT&TT thành lập Cục Công nghiệp, điện tử - viễn thông, CNTT trên cơ sở Vụ CNTT hiện có. Thủ tướng giao Bộ TT&TT làm rõ, bảo đảm các tiêu chí thành lập Cục, thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định.

Chủ đề : chuyển đổi số
 
List comment
 
Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm công nghệ số
icon

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm công nghệ số như thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.

 
Cung cấp miễn phí 24 khóa học online về an ninh mạng đến hết năm 2020
icon

Từ nay đến hết năm 2020, hãng bảo mật Fortinet mở cung cấp miễn phí 24 khóa học nâng cao về an ninh mạng. Trước Fortinet, nhiều đơn vị cũng đã cung cấp miễn phí các công cụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp làm việc online an toàn.

 
Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước 30/6/2020
icon

Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước 30/6/2020.

 
Doanh nghiệp Việt phải đẩy nhanh việc phát triển các nền tảng phục vụ cuộc sống
icon

Nhấn mạnh Việt Nam phải làm chủ việc chuyển đổi số cho từng ngành, từng lĩnh vực, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam phải đẩy nhanh việc phát triển, làm chủ các nền tảng số.

 
Google Chrome sẽ sớm cho phép người dùng nhóm các tab lại với nhau
icon

Ngày 14/5, gã khổng lồ công nghệ Google cho biết, họ sẽ đưa ra một công cụ mới để sắp xếp các tab trong trình duyệt Chrome của mình và nhóm chúng lại với nhau.

 
60 dịch vụ công trực tuyến mức 4 lĩnh vực hải quan sẽ lên Cổng dịch vụ công quốc gia
icon

Theo dự kiến, Tổng cục Hải quan sẽ tích hợp 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.

Bộ TT&TT hướng dẫn các CA cung cấp dịch vụ ký số từ xa
icon

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực số (CA) công cộng và CA chuyên dùng triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Pháp thông qua luật yêu cầu mạng xã hội xóa nội dung xấu độc trong 1 giờ
icon

Quốc hội Pháp vừa thông qua luật phát ngôn thù địch hôm 13/5, có thể phạt các công ty mạng xã hội nếu không xóa một số nội dung bất hợp pháp trong vòng 24 giờ. Trong một số trường hợp khẩn, thời hạn là 1 giờ.

Keysight Technologies ra mắt máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp Infiniium MXR Series mới
icon

Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp Infiniium MXR Series mới của Keysight Technologies là sự kết hợp hiệu quả giải pháp đo kiểm 8 trong 1 với hiệu năng trên 8 kênh đồng thời, giúp các kỹ sư nhanh chóng đưa ra giải pháp khi phát hiện vấn đề.

24.000 ứng dụng Android từ Play Store đe dọa dữ liệu người dùng
icon

Trong khi Google phải đối phó với sự trở lại của các ứng dụng gián điệp, một vấn đề khác đang xuất hiện trên Play Store. Theo các nhà nghiên cứu từ công ty bảo mật máy tính Comparitech, có một lỗ hổng bảo mật quan trọng nằm ở nền tảng lưu trữ ứng dụng FireBase.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123