Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ TT&TT về phát triển hệ sinh thái số Việt Nam

ictnews Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ TT&TT về phát triển hệ sinh thái số Việt Nam, trọng tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ TT&TT đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông để đưa Việt Nam từ nước nhập khẩu thành nước xuất khẩu, từ nước gia công phần mềm thành nước phát triển phần mềm; ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT “Made in Vietnam”.

Đây là một nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm ngày 8/9 với Bộ TT&TT về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành TT&TT trong thời gian tới. Thông báo kết luận này được Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng ký ban hành ngày 1/10 vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet

Trên cơ sở đánh giá những kết quả nổi bật cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Bộ TT&TT thời gian qua, theo thông báo mới ban hành, trong kết luận buổi làm việc với Bộ TT&TT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ TT&TT cần làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch báo chí theo kết luận của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, bảo đảm khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc; xử lý nghiêm các vi phạm.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường quản lý, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo, người làm báo để có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân; tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý báo chí, thông tin điện tử và mạng xã hội;

Có giải pháp hiệu quả để giám sát, quản lý các mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phân tích dự báo xu thế thông tin và những vấn đề nổi cộm trên mạng xã hội, kịp thời có cảnh báo và giải pháp ứng phó; tăng cường công tác quản lý đối với các nhà xuất bản và hoạt động xuất bản, bảo đảm theo đúng quy đinh của pháp luật, khắc phục các sai sót trong hoạt động xuất bản vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển hạ tầng viễn thông. Khẩn trương phân bổ quyền sử dụng băng tần 2.6GHz theo quy định cho các doanh nghiệp viễn thông để nâng cao chất lượng dịch vụ 4G và phát triển 5G; hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư, mua sắm, đặc biệt là thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, triển khai xây dựng hạ tầng phục vụ công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế số nhất là về nền tảng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ TT&TT cần tập trung thời gian tới là đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông; ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT mang nhãn hiệu “Made in Vietnam" (CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng giới thiệu với Thủ tướng smartphone "Made in Vietnam" Bphone trong chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ tại khu CNC Hòa Lạc hồi tháng 2/2018)

 

Bộ TT&TT cũng được yêu cầu tập trung chỉ đạo phát triển một số doanh nghiệp viễn thông, CNTT chủ lực, làm tốt vai trò đầu tàu, dẫn dắt về công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông để đưa nước ta từ nước nhập khẩu thành nước xuất khẩu, từ nước gia công phần mềm thành nước phát triển phần mềm. Ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT mang nhãn hiệu “Made in Vietnam”, đưa nước ta trở thành cường quốc về CNTT, hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển thông minh trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Quan tâm đào tạo, chuyển đổi nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và sản xuất của cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin mạng; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, kịp thời cảnh báo, ứng cứu hiệu quả các sự cố. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát triển Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Cục Công nghiệp, điện tử-viễn thông, CNTT

Thông báo được Văn phòng Chính phủ phát ra ngày 1/10 cũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các kiến nghị của Bộ TT&TT tại buổi làm việc ngày 8/9/2018.

Theo đó, với kiến nghị cấp phép cho Viettel, VNPT thực hiện dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, làm trung gian kết nối các ngân hàng với các doanh nghiệp, cá nhân, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định.

Về kiến nghị cho phép triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán các dịch vụ khác có giá trị nhỏ, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đặc biệt, đối với kiến nghị giao Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia, thông báo cho hay, Thủ tướng đã đồng ý Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia, trong đó lưu ý thời điểm triển khai thực hiện để đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư cho Trung tâm Quốc gia về giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng là cần thiết, Thủ tướng chỉ đạo Bộ TT&TT làm việc với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT để xem xét, hỗ trợ và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ TT&TT về phát triển hệ sinh thái số Việt Nam, trọng tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm Việt Nam.

Với kiến nghị cho phép Bộ TT&TT nghiên cứu, xây dựng chính sách đối với các hệ thống viễn thông, hạ tầng CNTT liên quan đến an ninh quốc gia thì sử dụng sản phẩm Việt Nam sản xuất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành các quy định pháp luật liên quan; lưu ý bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết, tham gia.

Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương cho phép Bộ TT&TT thành lập Cục Công nghiệp, điện tử - viễn thông, CNTT trên cơ sở Vụ CNTT hiện có. Thủ tướng giao Bộ TT&TT làm rõ, bảo đảm các tiêu chí thành lập Cục, thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định.

Chủ đề : chuyển đổi số
 
List comment
 
Gojek sa thải 430 nhân viên, đóng cửa hai dịch vụ
icon

Công ty gọi xe Gojek của Indonesia thông báo cắt giảm 9% nhân sự, tương đương 430 người và đóng cửa dịch vụ GoLife, GoFood Festivals.  

 
Gojek chuẩn bị thông báo sa thải nhân sự
icon

Nguồn tin của Reuters tiết lộ hãng gọi xe Gojek sẽ thông báo sa thải nhân sự trong tuần này dù công ty Indonesia từ chối bình luận.  

 
Trình dự thảo Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thu phí điện tử không dừng trước 15/7
icon

Bộ Giao thông Vận tải vừa được giao chủ trì xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, trình Thủ tướng Chính phủ trước 15/7/2020.

 
Sửa đổi Luật Giao dịch điện tử cần đáp ứng nhu cầu phát triển Chính phủ điện tử
icon

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, các nội dung của Luật Giao dịch điện tử cần được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và cuộc cách mạng 4.0.

 
Ba bộ bị nêu tên vì gây khó khi “điện tử hóa” thủ tục hành chính
icon

Cơ chế một cửa giúp cải thiện thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tuy nhiên sự thay đổi ở các bộ ngành không đồng đều. Trong 5 bộ được khảo sát, 3 bộ được nêu tên vì thủ tục hành chính khi “điện tử hóa” vẫn còn gây khó. 

 
 
Thêm tỉnh Bình Dương cán mốc 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4
icon

Bình Dương hiện đã cung cấp 754 dịch vụ công trực tuyến mức 4 cho người dân, doanh nghiệp, đạt 38,45%. Đây là địa phương thứ tám trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Hưởng chiết khấu 5% khi thanh toán online cùng Mobifone
icon

Thanh toán online thực sự nở rộ trong mùa dịch và đây cũng là cơ hội để bạn được hưởng chiết khấu khi thanh toán - nạp tiền trực tuyến trên các nền tảng của MobiFone.

Làn sóng tẩy chay công nghệ Trung Quốc tại Ấn Độ
icon

Giới phân tích cho rằng doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc nên chuẩn bị cho hậu quả kinh tế sau vụ đụng độ chết chóc giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc tại biên giới hai nước.

Bổ sung 2 hướng kết nối, Internet Việt Nam đi quốc tế sẽ có giá thành thấp hơn
icon

Theo đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam, thời gian tới, với việc 2 tuyến cáp biển ADC, SJC2 được đưa vào khai thác, Việt Nam sẽ có nhiều hướng kết nối quốc tế hơn. Do đó, Internet sẽ có chất lượng ổn định và giá thành thấp hơn.

Nhiều nhãn hàng đồng loạt tẩy chay Facebook
icon

Hãng quần áo dã ngoại nổi tiếng The North Face là công ty mới nhất cam kết tẩy chay quảng cáo trên Facebook để phản đối cách xử lý thông tin sai lệch và phát ngôn thù địch.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123