cuộc sống thời công nghệ

Cập nhập tin tức cuộc sống thời công nghệ

Emoji, robot và làn sóng di cư: Rồi sau này chúng ta nói với nhau bằng ngôn ngữ gì nhỉ?

Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra ở tương lai, nhưng có một điều chắc chắn rằng ngôn ngữ của con người sẽ trải qua những thay đổi đầy thú vị.

Đang cập nhật dữ liệu !