cuối tuần

Cập nhập tin tức cuối tuần

Boxing Day - Mode chơi cuối tuần độc đáo vừa ra mắt trong FIFA Online 3

(GameSao) - Boxing Day là một chế độ chơi trong đó cho phép người chơi sẽ được chọn tham dự vào các trận đấu liên tục với người (PVP) hoặc với máy (COM - PVE).

Đang cập nhật dữ liệu !