cướp công chúa

Cập nhập tin tức cướp công chúa

[Infographic] Diện kiến công chúa đầu tiên của Ngự Long Tại Thiên

(GameSao) - Ngự Long Tại Thiên là tựa game MMO 3D có gameplay mang tính trải nghiệm cao. Hệ thống chiến trường, tính năng, nhiệm vụ đều lấy cộng đồng làm điểm cốt yếu và tạo sự hứng thú cho người chơi, Cướp Công Chúa – là một trong những tính năng đó.

Đang cập nhật dữ liệu !