Cửu Âm Chân Kính

Cập nhập tin tức Cửu Âm Chân Kính

Cửu Âm Chân Kinh Tùy Bút – Kỳ 2: Xin vào bang mà cứ ngỡ đi “xin việc”

Chưa bao giờ trong game online Việt Nam, việc tham gia vào một bang hội lại trở nên khó khăn và đầy chông gai đến vậy.

Đang cập nhật dữ liệu !