cứu hộ

Cập nhập tin tức cứu hộ

Cứu hộ động đất bằng robot... gián

Gián được xem là sinh vật bị ghét bỏ nhất trên thế giới nhưng loài gián có nhiều khả năng đặc biệt mà con người đang tìm hiểu và áp dụng vào thực tế.

Đang cập nhật dữ liệu !