Cửu Kiếm HD

Cập nhập tin tức Cửu Kiếm HD

Cửu Kiếm HD ấn định ra mắt vào 10h ngày 15/12

(GameSao) - Trên teaser của Cửu Kiếm HD, thông tin ngày ra mắt đã được cập nhật: Ngày 15/12, vào 10h sáng.

Đang cập nhật dữ liệu !