'đặc dị'

Cập nhập tin tức 'đặc dị'

[LMHT] Lựa chọn ‘đặc dị’: Maokai SMPT đường giữa

(GameSao.vn) - Từng xuất hiện rất nhiều trong chế đô chơi ARAM và giờ, Maokai “full” SMPT đã được đem sang Summoner’s Rift.

Đang cập nhật dữ liệu !