Đại Chưởng Môn

Cập nhập tin tức Đại Chưởng Môn

Đối thủ của Đại Minh Chủ sẽ ra mắt tại Việt Nam từ 23/10/2014

(GameSao) - Đại Chưởng Môn sẽ có tên Việt hóa là Võ Lâm Luận Kiếm khi được VNG phát hành tại Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !