Đại học Chính trị

Cập nhập tin tức Đại học Chính trị

Bộ TT&TT trao tặng TV cho Đại học Chính trị

Bộ TT&TT vừa trao tặng 2 LED TV 80-inch trị giá hơn 200 triệu đồng cho Trường Đại học Chính trị để nâng cao hiệu quả đào tạo và giảng dạy cho nhà trường, cải thiện đời sống tinh thần cho các học viên.

Đang cập nhật dữ liệu !