Đảng bộ

Cập nhập tin tức Đảng bộ

VNPT đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15%/năm

Tập đoàn VNPT xác định mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt trên 8%/năm, lợi nhuận 15%/năm, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2020 đạt trên 10%.

Đang cập nhật dữ liệu !