Dang dở

Cập nhập tin tức Dang dở

2015: Năm dang dở của Apple

Sở dĩ nói là dang dở vì mọi sản phẩm mới, mọi chiến lược mới của Táo khuyết đều như đang ở giai đoạn "thử nghiệm". Chúng cần có thêm thời gian và sự hoàn thiện nếu muốn làm nên chuyện.

Đang cập nhật dữ liệu !