Đào Hoa Đảo

Cập nhập tin tức Đào Hoa Đảo

Thế lực tiềm ẩn nào được yêu thích trong Cửu Âm Chân Kinh 2?

(GameSao) - Mặc dù là những cái tên “sinh sau đẻ muộn” so với bát đại môn phái nhưng Vô Căn Môn, Di Hoa Cung và Đào Hoa Đảo cũng đã góp phần không nhỏ tạo nên một giang hồ đại loạn trong Cửu Âm Chân Kinh 2.

Đang cập nhật dữ liệu !