Darth Vader

Cập nhập tin tức Darth Vader

(Clip) Cùng trùm hắc ám trở về thăm tuổi thơ vô cùng độc đáo

Là một nhân vật nổi tiếng độc ác và hùng mạnh trong thế giới Star Wars, Darth Vader luôn gây ra nỗi khiếp sợ khắp các giải ngân hà.

Đang cập nhật dữ liệu !