đặt mua iphone 13

Cập nhập tin tức đặt mua iphone 13

Vướng quy định của Apple, nhiều hệ thống di động “quay xe” dừng nhận đặt trước iPhone 13

Hiện tại, một số hệ thống đã chuyển từ chương trình đặt trước iPhone 13 sang cho phép người dùng nhận thông tin sản phẩm.

Đang cập nhật dữ liệu !