đặt trước game

Cập nhập tin tức đặt trước game

Đặt trước game: Hình thức đang làm "hư" nhà phát hành?

Việc gì phải tung ra game hoàn thiện khi mà nhà phát hành đã yên tâm đút túi tiền của game thủ?

Đang cập nhật dữ liệu !