đầu tư bất động sản

Cập nhập tin tức đầu tư bất động sản

Ứng dụng AI trong định giá bất động sản

Đây là nội dung bài tham luận của đại diện Meey Land - doanh nghiệp Việt Nam đưa ra trong Diễn đàn Nga - Việt về Trí tuệ nhân tạo (AI) lần thứ 1 được tổ chức trực tuyến mới đây.

Đang cập nhật dữ liệu !